Menu Close

CONSILEX MUFFA CLEANER

Еxclusive representative of  

Препарат за почистване на котлен камък и плесени

ОПИСАНИЕ:

CONSILEX MUFFA CLEANER е прозрачен почистващ препарат, готов за употреба, за безопасно отстраняване на котлен камък и плесени, както и за съживяване и обновяване на дървени повърхности.

CONSILEX MUFFA CLEANER е биоразградим продукт, без съдържание на хлор и сода.

Силно основното му pH му позволява да омекотява плесените и повърхностния котлен камък. Съдържащите се в него повърхностноактивни вещества помагат за естественото отстраняване на мръсотията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Особено се препоръчва за почистване и отстраняване на кафяви и черни полипи, дължащи се на влага и плесен, върху зидария, вътрешна и външна мазилка, вар, цимент, бои, пластмаси, дървени повърхности. Може също така да се използва ефективно за възстановяване и обновяване на дървени повърхности, които са деградирали и почернели поради влага и атмосферни условия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

КАТО ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МУХЪЛ:

Нанесете продукта със спрей или четка върху подлежащите на почистване повърхности, като му позволите да действа в продължение на 30 минути до един час; след това го отстранете с гъба и изплакнете с вода. В случай на особено устойчиви бетони, повторете описаните операции до пълното им елиминиране.

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРВО:

За повърхностно почистване, например преди пребоядисване, нанесете продукта върху замърсените и/или почернени части със спрей или четка. Отстранете след няколко минути с влажна гъба или четка с вода. За по-дълбока обработка, за да подновите първоначалния естествен вид на дървесината, оставете продукта да работи поне 12 часа. След това пристъпете към отстраняване на замърсяването с четка и вода и след изсъхване, пристъпете към защитно пребоядисване с подходящо изравняване или прозрачни бои.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Почистване и отстраняване на полипи и петна от котлен камък и  плесени и прояви на биодрградация. Обновяване и поддръжка на дървени повърхности, разградени от плесен и от влага.

Митнически код: 2923 9000

Консумация: 

Около 0,20 литра CONSILEX MUFFA CLEANER на всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на обработване.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 • Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Гипсокартон
 • Гипс
 • Дърво
 • Тухли
 • Варовик
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Бутилка 1 l
 • Туба 5 l
 • Туба 25 l

Приложение:

 • Безвъздушно при ниско налягане
 • Четка
 • Пръскане

Основни характеристики:

 • Съхранение:  12 месеца

 • Без разтворител

 • Материал 100% еко-съобразен

 • Незапалим

 • Устойчиви на UV лъчи
 • Носете защитни ръкавици
 • Носете при употреба защитни очила
 • Налични цветовем: Прозрачен

Почистване на инструменти: 

Вода