Menu Close

OSMOCEM FLEX

Еxclusive representative of  

Пластично-еластична циментова хидроизолация за тераси и зидария

 • балкони

 • тераси

 • покриви

 • цветарници

 • бани

 • душове

 • вани

 • басейни

 • канали

 • зони за съхранение на храна и т.н.

ОПИСАНИЕ:

OSMOCEM FLEX е дву компонентна циментова хидроизолация, във водна дисперсия, деформируема, с пластично-еластично поведение. Особено подходяща за хидроизолация на тераси и балкони преди полагане на подова настилка на плочки или теракот.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

OSMOCEM FLEX е получил сертификат за съвместимост за контакт и съхранение на питейна вода и хранителни вещества в съответствие с Директива 89/93/CE (Сертификат, получен на 30.01.2015 г. в Лаборатория Cogesur – Bureau Veritas del Puerto de Santa Maria, Испания). Професионален двукомпонентен продукт. Пропорциониране на компонент А+ компонент B , специално предназначен да даде на потребителя сигурност за резултата и да гарантира работата до съвършенство: тубата на компонент B (8 kg) е леко предозирана по отношение на количеството, необходимо за смесване на торбата (24 kg), което позволява на потребителя, преди полагането на продукта, да изсипе от тубата до 1 l от специалната смола на компонент B, да разреди с 1 l вода и да използва тази водна емулсия за грундиране на опората за полагане; по този начин се извършват най-малко три изключително ефективни операции с лесно и бързо грундиране: а) освобождаване на въздуха от порьозните повърхности _ турапори (с драстично намаляване на добре познатите мехурчета, които се появяват върху еластичните продукти с малка дебелина); b) намаляване на абсорбцията на опората (за да се гарантира подходящо изсъхване на водоустойчивата шпакловка); c) увеличаване на прилепването благодарение на проникването в дълбочината на полимерния компонент.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

OSMOCEM FLEX се доставя в два предварително дозирани компонента, които трябва да се смесят старателно със смесители на ниски обороти (максимум 300 оборота/минута), докато се получи хомогенна смес без бучки. Добавянето на други съставки трябва изцяло да се избягва. Тубата на компонент B (8 kg) е леко предозирана по отношение на количеството, необходимо за смесване на торбата (24 kg), което позволява на потребителя, преди полагането на продукта, да изсипе от тубата до 1 l от специалната смола на компонент B, да разреди с 1 l вода и да използва тази водна емулсия за грундиране на опората за полагане (виж също параграф ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ). В случай на изключително сух климат могат да се направят умерени корекции на консистенцията, когато е необходимо, чрез добавяне на вода до максимум 8%. Добавянето на вода трябва да се извършва при готова смес, като смесването се удължава до постигане на най-добрата хомогенност.
При хидроизолацията на тераси и балкони OSMOCEM FLEX трябва да се нанася на две последователни ръце с дебелина около 1,5 mm всяка (2,2 kg/m² приблизително на ръка), всяка от които трябва да се нанася, когато предишната изглежда стабилна (не по-рано от 4 часа при температура 20°C). Препоръчва се в дебелината на OSMOCEM FLEX, между първата и втората ръка да се постави устойчива мрежа от алкално фибро стъкло на ARMAGLASS 160. Също така трябва да бъде предварително поставена между основната замазка и повдигащите стени самозалепващата се бутилова лента PROBAND. Препоръчва се накрая да се позиционира специалната еластична лента ELASTOTEX 120 или ELASTOTEX 120 CLOTH в съответствие на евентуално налични разширителни връзки, като се фиксира със самия OSMOCEM FLEX.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Не използвайте OSMOCEM FLEX върху силно влошени или несъответстващи основи, тъй като те рискуват да влошат качеството на хидроизолацията.

Да не се прилага върху нископорести или непорести опори или предварително покрити с хидроизолационни обработки като цяло, освен след подходящо за създаване на релеф при употреба на , шлифовъчни машини и оборудване, подходящи за подготвителна обработка на опорите или след подходяща обработка с подходящи полимерни грундове.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Хидроизолация на бетонни отделения за съхранение (вани, басейни, канали, зони за съхранение на храна и т.н.), при условие че те са достатъчно порести и абсорбиращи и без никакви хидроизолационни и/или водонепромукаеми повърхностни обработки, както химически (силоксани, епоксидни, полиуретани и т.н.), така и естествени (восъчни). Хидроизолация на балкони, тераси, бани, душове и др., преди полагането на последващи мазилки, замазки, керамични покрития. Хидроизолационно покритие на зидарии върху терен, микропукнати мазилки. Шпакловки, подлежащи на деформация като цяло.

Митнически код : 3824 5090

Консумация: 

Приблизително 1,8 kg/m² OSMOCEM FLEX за всеки милиметър дебелина, който трябва да се осъществи.

Позволени повърхности: 

• Бетон
• Плочки и фаянс
• Подови замазки

Опаковки:

– Торба от 24 kg [A]
– Туба от 8 kg [B]
– Комплект: 1 Торба от 24 kg [A] + 1 Туба от 8 kg [B]
– Палет: 50 x (Торба от 24 kg [A])
– Палет: 50 x (Туба от 8 kg [B])

Приложение:

– Машина за мазане
– Четка
– Помпа
– Валяк
– Шпатула
– Твърда четка

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 0.4 mm
 • Подходящ за контакт с питейна вода
 • Срок на годност на съда: 60 min
 • Съотношение на смесване: 3:1 
 • Температура на приложение: +8 / +30 °C
 • Температура на приложение:+5 / +35 °C
 • Налични цветове : Сив

Технически характеристики: 

 • Удължение при скъсване (DIN 53504): 17.2 %
 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.06 kg•h^0.5/m²
 • Способност за свързване на широките пукнатини: 0.5-1.0
 • mm Слепваща връзка (UNI EN 1015 -12): 1.50 N/mm²
 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1800 kg/m³
 • Пропускливост на водните пари (UNI EN 1015 -19): 240 μ
 • Съотношение на смесване на компоненти A:B: 3:1 

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, хидроизолационни обработки като цяло и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.

Пукнатините от пластично или хигрометрично свиване, ако има такива, трябва да бъдат предварително почистени с подходящи продукти и техники. В случай на обширни повърхности е необходимо да се осигурят “коминни” димоотводи, подходящо разположени.