Menu Close

REPAR MONOSTEEL

Еxclusive representative of  

Пасивиращ еднокомпонентен, устойчив на корозия цимент за арматури

ОПИСАНИЕ:

REPAR MONOSTEEL e циментова суспензия в монокомпонентна пудра, пасивираща, със светлосин цвят, към която  се добавя вода, модифицирана със суперпозоланови агенти, гъвкави смоли и антикорозионни средства, за пасивна обработка на окислени арматури, за възстановяване на деградирал бетон.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Антикорозивната ефикасност на REPAR MONOSTEEL се определя от високата алкалност и суперпозолановата реакция на компонентите. Специфичният антикорозионен продукт, съдържащ се в съединението (DCI – Corrosion Inhibitor Agrèment Certificate BBA** n.96/3232), в съответствие с UNI 9747, се основава на реакция, която може да направи железните йони недостъпни за захранване на електрохимични процеси на корозия. Полимерните компоненти на REPAR MONOSTEEL също така определят по-нататъшното повишаване на антикорозионната ефикасност, особено срещу агресивни атаки от хлориди и сулфати. (BBA = Британски съвет за споразумение)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Сипете в кофа около половин литър вода, добавете REPAR MONOSTEEL и допълнителната вода, необходима за постигане на течна консистенция, плътна, и подлежаща на нанасяне с четка (около 8 – 10 литра вода за торба от 25 kg). Смесването продължава, докато се получи хомогенна смес без бучки. Нанесете с четка върху повърхностите на предварително подготвените арматури.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Евентуално протичане на продукта върху близкия бетон до обработения железен прът няма да доведе до никакви проблеми.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Обработки на пасивираща защита на арматури при реставрация на сгради и артефакти от подсилен бетонен конгломерат, в морска, планинска и промишлена среда.

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

От 0,02 до 0,07 kg REPAR MONOSTEEL на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Бетон
 • Оксидирани арматурни железа

Опаковки:

 • Кофа от 2.5 kg
 • Кофа от 5 kg
 • Торба от 25 kg

Приложение:

 • Четка

Основни характеристики: 

 • Обозначен Продукт
 • Съхранение: 12 месеца
 • Без разтворители
 • Смесете с вода: 32-40 %
 • Незапалим
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Светло син

Технически характеристики: 

 • Хидроизолация Darcy: 1 x 10 E-10 cm/s

 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1700 kg/m³

 • pH: > 12

 • Съотношение вода/свързващи вещества: < 0.45

 • Устойчивост на компресия след 28 дни (UNI EN 1015/11): 30 MPa

 • Устойчивост на огъване след 28 дни (UNI EN 1015/11): 6 MPa

 • Устойчивост на тяга (UNI EN 1542): 2.4 N/mm²

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Внимателно отстранете несъответстващата ръжда по металните повърхности на откритите арматури чрез шлифоване или дълбоко четкане до достигане на условието: “почти бял метал” (цветът на метала, като току-що е излязъл от екструдиране).