Menu Close

CALEOSANA

Еxclusive representative of  

Топлоизолационна, макропореста, изсушаваща, антикондензационна шпакловка

ОПИСАНИЕ:

CALEOSANA e гипсова шпакловка за вътрешно и външно шпакловане, макропореста, биостроителство, с висока топлоизолационна ефективност, на основата на хидравлична вар, силициеви инертни материали, метакаолин, гранулиран експандиран силициев диоксид с много голям обем на интеркомуникационни кухини и нисък еластичен модул. Неговите особени характеристики го правят подходящ за изсушаване, термично и хигрометрично възстановяване на сгради и зидария, при интервенции в областта на био-строителството и при реставрация на исторически и монументални сгради.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

CALEOSANA стимулира изпаряването на водата чрез система от взаимосвързани пори с калибрирани размери и количество. Специфичната макропорьозност на CALEOSANA предизвиква промяна в състоянието на течностите, принудени да преминат от течно в газообразно състояние, гарантирайки сухи повърхности дори при влажна стена. Този механизъм позволява постепенното възстановяване на влажните зидарии. CALEOSANA е непропусклив за течаща вода и се състои от основно минерални, екологични суровини, без несъвместимости с околната среда и без отделяне на физиологичен излив (пълна липса на хигроскопични соли, смоли, разтворители, тежки метали). CALEOSANA има високо иновативна формулировка и експлоатационни характеристики: продуктът е фибро подсилен с технология READYMESH посредством специални стъклени микровлакна с много високо съдържание на цирконий, следователно изключително издръжливи и ефективни; хидравлична вар, в комбинация с алуминиеви ламинарни силикати, съдържащи се в продукта, произвежда свръхпозоланова реакция, която увеличава механичната устойчивост и дълготрайност; леките инертни частици придават еластични качества на термоуплътняване, което се доказва с изключителната стойност на сертифицираната топлинна проводимост ( λ= 0,2 W/mK).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

При наличие на изтичане на разтвор, изчеткайте до дъно и напръскайте солния инхибитор SANAREG. Когато е необходимо, за да се насърчи слепването на шпакловката, положете дишащ течен хоросан, приготвен със специфична смес, на основата на вар UNTERSANA. Препарата на основата на вар UNTERSANA, която се предоставя като “спрей”, трябва да създаде грапава повърхност, гофрирана, подходяща за улесняване на захващането на следващата шпакловка. Препоръчва се полагането на две ръце на CALEOSANA. Първото покритие трябва да се положи няколко часа след полагането на UNTERSANA (набъбнала, но все още прясна), за да се насърчи перфектното захващане между двата продукта. Вторият слой трябва да се направи с еднаква дебелина, когато първият слой от CALEOSANA е добре втвърден (изчакайте поне 24 часа между първия и втория слой). Прилагането може да се извърши чрез ръчни методи (мистрия, маламашка) или механично чрез пръскане. В случай на приложения с машина за мазилка, за да се позволи адекватно и хомогенно смесване на продукта, е препоръчително да не се използват машини с непрекъснат цикъл. Пригответе шпакловката, като добавите CALEOSANA към водата за смесване, удължавайки смесването до получаване на желаната смес и пълното елиминиране на бучките. Препоръчва се да се приложи минимална дебелина 2,5 cm. За дебелини, по-големи от 2,5 cm, както и за подобряване на поведението против напукване, да се предвиди поставянето на арматурна мрежа ARMAGLASS 160.

Защитете свежите повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър, обърнете внимание на влажното продължително втвърдяване. Изглаждане на шпаклованите повърхности, шпакловани с фин хоросан за биостроителство на основата на вар SANASTOF.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Зидария от тухли, камък, бетон, както с, така и ново строителство, обект на покачваща се влажност, кондензация, мухъл. Ниската топлопроводимост позволява на CALEOSANA много интересни употреби в следните области:

• изсушаване и едновременно подобряване на изолацията на стените;

• изсушаване и едновременно разрешаване на проблеми с кондензацията в стените със студени повърхности;

• антикондензационна шпакловка при водонепропускливи повърхности, с осмотични циментови хоросани (в тези случаи 1 cm CALEOSANA е достатъчен, за да се предотврати кондензация върху водоустойчивите циментови хоросани)

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

Приблизително 9 kg/m² CALEOSANA за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи (около 900 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности:

 • Бетон
 •  Тухли
 •  Туфа
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Торба от 25 kg

Приложение:

 • Маламашка
 • Мистрия
 • Машина за мазане
 • Специален инструмент

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Максимален диаметър агрегат: 2 mm

 • Годност на съда: 90 min

 • Съотношение на смесване: 22 – 24 %

 • Налични цветове Светло сив

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.83 kg•h^0.5/m²

 • Топлинна проводимост (EN 1745): 0.2 W/m*K

 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 0.40 N/mm²

 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1075 kg/m³

 • Еластичен модул (EN 13412): < 5000 N/mm²

 • Пропускливост на водните пари (UNI EN 1015 -19): < 10 μ
 • Реакция на огън (EN 13501 -1): A1
 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): > 5 N/mm²

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Отстранете мазилката до над 50 cm над видимите влага или разграждане. Почистване на наличните повърхности, включително отстраняване на солните налепи; пълно обезпрашаване и насищане с вода, за да се постигне условието на “насищане при суха повърхност”. Регулирането на зидарии (възможни подравнявания и пломбиране), запълването на отвори и т.н., ще се извършат след подготовката, описана по-горе с употребата на UNTERSANA смес в съответствие с желаната консистенция