Menu Close

CONSILEX BARRIER-A

Еxclusive representative of  

Силиконов водоотблъскващ агент във водна емулсия, за химически бариери

ОПИСАНИЕ:

CONSILEX BARRIER -A е разтвор на специални модифицирани силиконови смоли, разтворени във вода, хидрофилeн във фазата на приложение, хидрофобен и водоотблъскващ след реакция с атмосферен въглероден диоксид.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът може да се разреди с деминерализирана вода или вода с твърдост под 35°F до максимум 15-20% (ако е възможно, се препоръчва да се използва без разреждане). Продължете с чистия продукт или получения разтвор, да извършвате инжектиране под ниско налягане с помощта на безвъздушна помпа (ръчна или електрическа), директно в отворите, съществуващи в зидарията.

Разхода може да варира в зависимост от характеристиките на зидарията и нейната дебелина. Като пример, за зидария с дебелина 50 cm ориентировъчната консумация на водния разтвор ще бъде между 5 и 8 l/m.

CONSILEX BARRIER-A изисква адекватен и възможно най-дълъг обмен с атмосферата за хидрофилно-хидрофобна трансформация: планирайте подходящ период от време на изчакване преди уплътняване на отвори за инжектиране и облицоване на зидарията. Препоръчително е да се изгради химична бариера с CONSILEX BARRIER-A на строителната площадка, когато работата започне на строителната площадка и да затвори инжекционните отвори няколко дни преди да свърши..

Нанасяне върху порести подпори, с pH, което не превишава стойността 8.

Защитете стъклените и алуминиевите повърхности от контакт с продукта.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Пазете от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както инструкциите и препоръките за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. Всички отчетени технически данни и резултати са резултат от лабораторни тестове, провеждани в контролирана среда и по този начин могат да бъдат подложени на промяна във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. Желаещите да използват продукта са длъжни да определят преди употреба дали същия е подходящ за предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Формиране, чрез инжектиране, на хоризонтални химични бариери за спиране на капилярното изкачване на влага при възстановяване на сгради и влажна зидария; водоотблъскваща и подсилваща обработка на порести, нискоалкални строителни материали: тухли, плочки, теракот и груба керамика и др.

АЛТЕРНАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА:

Продуктът може да се използва ефективно също и като водоустойчива обработка на зидарски повърхности като цяло. В този случай приложете продукта, както е върху сухи порести повърхности. Предпазвайте третираните повърхности от пряко излагане на дъжд в часовете непосредствено след прилагането.

Митнически код: 3824 9970

Консумация:

От 1,0 до 1,6 литра CONSILEX BARRIER – A за всеки линеен метър зидария с дебелина 10 cm. Изчислете потреблението пропорционално на дебелината на зидарията, която трябва да се възстанови.

Позволени повърхности: 

 • Тухли
 •  Варови
 • Смесени зидарии
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Туба 10 l
 • Туба 25 l
 • Туба 5 l

Приложение:

 • Инжекцион
 • Безвъздушно пулверизиране с ниско налягане

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Незапалим
 • Без разтворител

 • специфично тегло: 1.02 kg/dm³

 • Носете защитни ръкавици
 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: прозрачни

Почистване на инструменти: 

Вода

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отстранете съществуващата мазилка, само ако е необходимо, до най-малко един метър над линията на видима влага.

Начертайте линия, успоредна на външния тротоар или вътрешната подова настилка, на приблизително 10 -15 cm от тях. На начертаната линия поставете точки за перфорация на приблизителна дистанция от 12 cm една от друга. Наклонът на отворите ще бъде около 20° надолу. Дълбочината на отворите ще бъде около 4/5 от дебелината на стената, в която ще се инжектира. Бургията, която трябва да се използва, трябва да има диаметър 18 -20 mm. След като отворите бъдат завършени, прахът, получен от пробиването, задължително трябва да бъде отстранен.