Menu Close

CONSILEX NANOSIL T-1000 – Водо-маслоотблъскващ продукт

Еxclusive representative of  

Водо-маслоотблъскващ продукт за обработка на абсорбиращи материали

 

  • мазилки

  • бетон

  • разтвори на циментова или варова основа

  • дърво

  • туф

  • плочки

  • пурфир и естествени камъни
  • тухли

НЕТРЕТИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ

ТРЕТИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ С CONSILEX NANOSIL T 1000

КАФЕ

КАФЕ

ЧЕРВЕНО ВИНО

COCA COLA

ДОМАТИ

РАЗЛИЧНИ СУБСТАНЦИИ