Menu Close

CONSILEX SAN

Еxclusive representative of  

Реалкализиращ, консолидиращ, защитен, втвърдяващ продукт за бетон

ОПИСАНИЕ:

CONSILEX SAN e реактивен, безцветен минерален разтвор за предварителна реалкализация и консолидиране на конгломератните повърхности, които трябва да бъдат възстановени. Това е неорганично минерално съединение, химически свързано с циментови конгломерати. Реагира с алкални основи, алкални хидрати и с вода, присъстващи в порьозността на бетоните, хоросаните и мазилките, образувайки стабилни силикатни гелове, така че капилярната решетка да се запечата херметически и трайно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

CONSILEX SAN хидроизолатира и консолидира конгломерата, както на повърхността, така и в най-вътрешните слоеве, противопоставяйки се на проникването на вода, агресивни разтвори и т.н., предпазва структурите от последствията от цикли на замръзване-размръзване, от агресивни процеси, произтичащи от използването на соли срещу замръзване в пътните дейности, като също така улеснява премахването на ледени вкаменелости.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Положете чрез напръскване с безвъздушна помпа с ниско налягане върху циментовите повърхности, които ще се обработват.

За дълбоки консолидации, приложете на повече ръце, като внимавате да полагате всяка ръка, когато предишната започне да изсъхва.

Повърхности от алуминий, стъкло, керамични плочки и др., трябва да бъдат защитени с тиксо или друг материал по време на нанасянето.

Да не се прилага върху минерални повърхности (като мазилки и тухли), предназначени да останат видими, без да се провежда предварително тестване, тъй като е възможно да се кристализират латентни соли!

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Реалкализация, втвърдяване, консолидиране, консервативна поддръжка на варовикови и циментови мазилки, бетон, подови настилки, басейни, тръбопроводи, резервоари, мостове, виадукти, тунели, опорни стени, зони за спиране, летищни писти и магистрали.

Митнически код: 3824 9970

Консумация:

От 0,15 до 0,30 kg CONSILEX SAN на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 • Бетон
 • Сглобяем бетон
 • Фиброцимент

Опаковки:

 • Туба от 5 kg
 • Туба от 10 kg
 • Туба от 25 kg

Приложение:

 • Пръскане
 • Безвъздушно при ниско налягане

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Не е запалим

 • Специфично тегло: 1.02 kg/dm³

 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Налични цветове Прозрачен

Технически характеристики: 

 • Наименование на активното вещество: > 25 %

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Прецизно обезпрашаване и насищане с вода, за да се постигне състояние на “насищане на суха повърхност”. Насищането е особено важно: продуктът реагира с веществата, поставени в разтвор с вода и използва самата вода за образуване на гел.