Menu Close

REPAR TIX HG

Еxclusive representative of  

Тиксотропен циментов хоросан, реопластичен, структурен, подсилен с влакна

ОПИСАНИЕ:

REPAR TIX е строителен циментов хоросан, тиксотропен, реопластичен, композит, с компенсирано свиване, на базата на цименти с висока устойчивост, супер пуцоланови пълнители, агенти против свиване, пластификатори, стабилизатори, антикорозиви, антиалергични добавки, избрани агрегати, полипропиленови влакна.

REPAR TIX, смесен с вода в съответствие с пропорциите, посочени върху опаковката на продукта, се превръща в хоросан с изключителна обработваемост, който може да се прилага вертикално или върху вътрешните извивки на стоманобетонни конструкции без отливки, дори при големи дебелини и без необходимост от кофражи.
С цел да се позволи правилното и цялостно развитие на неговите функции срещу свиване, REPAR TIX, ако се приготвя само с добавяне на вода, трябва да се остави да престои във влажна среда за най-малко 48 -72 часа, условие, което за съжаление е трудно да се гарантира на строителния обект.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Tиксотропният строителен хоросан REPAR TIX може да бъде благоприятно прибавен към 0,25% FLUID SRA, специална добавка, която може да намали хидравличното свиване. FLUID SRA следователно защитава втвърдяването на хоросана и при смесване с REPAR TIX, може да се счита за една технологично напреднала система, способна да намали бързото изпаряване на водата от хоросана и да улесни развитието на реакции на хидратация. FLUID SRA, благодарение на взаимодействието с някои циментови компоненти, позволява да се получат крайни свивания от 20 до 50% по-ниски от стандартните стойности на REPAR TIX, приготвени само с добавяне на вода.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поставете в бетонобъркачката 2/3 от общата вода за смесване (около 2,5 литра на торба), постепенно добавете продукта и останалата вода, докато се получи хомогенна смес с желаната консистенция и без бучки. Погрижете се за защитата и втвърдяването при влага на изложените повърхности.
Добавянето на BOND HG към водата за смесване (в съотношение около 0,5 -0,7 kg за всяка торба) позволява стабилни подобрения по отношение на слепването, прилепването, хидроизолацията, обработваемостта, моделирането и възможността за деформация.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.
Големите дебелини на покритието, статичните изисквания, монолитните изисквания и т.н. могат да изискват използването на подходящи подсилвания (електрозаварени мрежи и т.н.), закрепени към опората със SYNTECH PROFIX или GROUT MICROJ или REPAR TIX G2.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Реставрации, ремонти, структурни възстановителни реконструкции, реконструкция на покривни плочи, изграждане на надеждни и трайни покрития на строежи, граждански, хидравлични, промишлени, бетонни и зидани.

Митнически код : 3824 5090

Консумация: 

Приблизително 19 kg/m² REPAR TIX за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи (около 1900 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности: 

• Бетон
• Сглобяем бетон
• Тухли
• Смесени зидарии
• Каменна зидария
• Скалисти стени

Опаковки:

– Торба от 25 kg
– Палет: 50 x (Кофа от 25 kg)

Приложение:

– Мистрия
– Маламашка
– Машина за настилки
– Машина за мазане
– Шпатула

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Смесете с вода: 15 %
 • Максимален диаметър агрегат: 1.5 mm
 • Незапалим
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • Годност на съда: 60 min
 • Препоръчителна максимална дебелина: 3-4 cm
 • Препоръчителна минимална дебелина: 5 mm
 • Препоръчителна минимална дебелина: 5 mm
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове : Сив

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.50 kg•h^0.5/m²
 • Съдържание на хлорид (UNI EN 1015 -17): <0.01 %
 • Определяне на термичната съвместимост (UNI EN 13687 -1): > 2 MPa
 • Хидроизолация Darcy: 1 x 10 E-10 cm/s
 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): > 2 N/mm²
 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 2170 kg/m³
 • Еластичен модул (EN 13142): > 21000 N/mm²
  pH: > 12.5
 • Съотношение вода/свързващи вещества: 0.38
 • Реакция на огън (EN 13501 -1): A1
 • Устойчивост на компресия (UNI EN 12190): > 60 N/mm²
 • Устойчивост на огъване (UNI EN 1015 -11): > 6.5 N/mm²
 • Устойчивост на карбонация UNI EN 13295): 1.5 mm
 • Устойчивост на приплъзване (UNI EN 13036 -4): 51 mm

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и т.н., наситени с вода “наситени при суха повърхност”. Препоръчително е да се приложи предварително върху изложените повърхности, преди тяхното възстановяване, консолидиращ алкализатор CONSILEX SAN възстановяване. CONSILEX SAN.