Menu Close

PROTECH SIL P – THERM

Еxclusive representative of  

Антикондензационна, хигиенизираща, топлоотразяваща силоксанова боя

ОПИСАНИЕ

PROTECH SIL P – THERM е антикондензационна боя, еластична, хигиенизираща, отразяваща топлината, с вдлъбнати стъклени микросфери (3M Glass Bubble), идеална както за външни, така и за вътрешни фасади, на основата на емулсия на силоксанова смола, с висока пропускливост на водната пара и отлична покриваща сила.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

PROTECH SIL P – THERM е боя, подходяща за всякакъв вид минерална опора, като стари и нови мазилки, синтетични мазилки, пясъчни стени и др. За стари емулсни бои, отстранете незалепващите части, отстранете всички замърсявания, поправете евентуално налични пукнатини или процепи и след това консолидирайте всичко с PROTECH FIX AC – THERM, силиконова водно – репелентна фиксираща основа, също така подходяща за силно алкални опори.
PROTECH SIL P – THERM притежава отлична покривна сила: клас 1 съгласно EN 13300 за покритие на 6/7 m2/l.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

РАЗРЕЖДАНЕ (в обем с питейна вода)
1^ РЪКА:
ЧЕТКА: 15% една кръстосана ръка или две ръце през интервал от 12 -24 часа ВАЛЯК: 10%
ПРЪСКАНЕ (със специално оборудване): 15 – 25 %
2^ РЪКА: ЧЕТКА: 10% ВАЛЯК: 10%
ПРЪСКАНЕ (със специално оборудване): 15 – 25 %
Върху големи повърхности се препоръчва да се прилага продукт от една и съща партида и винаги да се процедира мокро върху мокро, за да се избегнат следи от продължаване. Никога не работете при температури под + 5°C. Дъждовно време, прекомерна атмосферна влажност и температури под
+ 8°C, могат значително да компрометират изсъхването с възможност за отмиване с дъждовна вода дори след няколко дни. Препоръчва се в тези ситуации да се защитят фасадите от непредвидени валежи, за да не се компрометира добрият резултат на дейностите. За складирането, съхранявайте в плътно затворени контейнери и защитени от замръзване.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В допълнение към боядисването на външни фасади и вътрешни помещения, PROTECH SIL P – TERM е разработен специално за сгради и паметници, които са обект на закрила от Министерството на културното наследство. Свързващото вещество на основата на емулсия от силикони е позволило да се постави един микропорест филтър, който е непропусклив за проливния дъжд и в същото време пропусклив за дифузия на водна пара. Голямото предимство на тази боя е, че може да се прилага както върху минерални опори (неорганични), така и върху основи, предварително обработени с бои на основата на емулсия, създавайки физическо прилепване с изключително микропорест филм. Специфичната химична структура на силиконовия свързващ материал произвежда филм, устойчив на светлина и атмосферни агенти, който дори не подлежи на унищожаване от микроорганизми.

Митнически код: 3209 9000

Консумация:

От 0,20 до 0,30 литра от PROTECH SIL p – THERM на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности:

• Замазки
• Бетон
• Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
• Сглобяем бетон
• Гипсокартон
• Гипс
• Фиброцимент

Опаковки:

– Кофа от 4 l
– Кофа от 14 l

Приложение:

– Спрей без въздух на ниско налягане
– Четка
– Валяк
– Пръскане

Основни характеристики: 

 • Обозначен продукт
 • Да се нанася на две ръце
 • Съхранение: 12 месеца
 • Потребление: 0.3 / 0.4 kg/m²
 • Специфично тегло: 1.62 ± 0.05 kg/dm³
 • Препоръчителна минимална дебелина:
  180 μm
 • Препоръчителна максимална дебелина: 280 μm
 • Температура на приложение: +5 / +3 °C
 • Налични цветове
  Изискайте налични цветове

Технически характеристики: 

 • Топлинна проводимост: 0.085 W/m*K
 • Отвън прах: 30 min
 • Степен на пропускане на течна вода: 0.10 kg/(m² • h^0.5)
 • Степен на пропускане на водната пара: 0.06 m
 • Коефициент на слънчево отражение (SRI) ASTM E1980-11: 108
 • Втвърдяване на допир: 1 – 2 h
 • Втвърдяване в дълбочина: 16 – 24 h
 • Пропускливост на водна пара: 115 μ
 • Устойчивост на мокро износване EN 13300: 2

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

За стари емулсни бои, отстранете незалепващите части, отстранете всички замърсявания, поправете всички евентуално налични пукнатини или процепи и след това консолидирайте всичко с PROTECH FIX AC – THERM, силиконова фиксираща водоустойчива основа, подходяща също така за силно алкални опори.

ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СИЛИКАТНА БОЯ


Отстранете всички петна и пристъпете към боядисване със силоксанова боя. (винаги е препоръчително да се постави покритие от силоксанов импрегнатор).


НОВИ ПОВЪРХНОСТИ

Нанесете една ръка от силоксанов акрилов фиксатор, разреден от 20 до 60% с вода, в зависимост от абсорбцията на основата.


СТАРИ ПОВЪРХНОСТИ

Върху стари повърхности, отстранете старите бои чрез четкане, залепете всички отвори или несъвършенства на стената със специална замазка, пристъпете към фиксирането със силоксанов импрегнатор, разреден от 20 до 60% с вода в зависимост от абсорбцията на основата.