Menu Close

STUCCO BALCONY

Еxclusive representative of  

Двукомпонентен циментов кит, водоустойчив, с висока адхезия

ОПИСАНИЕ:

STUCCO BALCONY е двукомпонентна циментова шпакловка, фина, с течна пластична консистенция, за запълване на течове между плочките и за запълване и статични процепи, микро и макро кухини и т.н., преди прилагането на PROTECH BALCONY в непрозрачни хидроизолационни интервенции на тераси и балкони.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Към компонент А се добавя количеството от компонент B, необходимо за постигане на желаната консистенция; разбърква се добре до получаването на хомогенна смес, без бучки. Поставете с помощта на шпатула, маламашка с гъба или просто с пръстите на ръката (използвайки гумена ръкавица).

Възможно е да се коригира консистенцията, когато е необходимо, чрез добавяне на умерено количество вода към готовата смес.

При цветните шпакловки се препоръчва да се смеси двукомпонентният продукт с малки количества цветни пигменти, които могат да бъдат закупени от всеки магазин за бои.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Да не се прилага при наличие на пряка слънчева светлина. Погрижете се за защитата и втвърдяването при влага на изложените повърхности.

Поради високото свойство за слепване и бързото изсушаване на продукта е препоръчително да се измие веднага след нанасянето с гъба, напоена с вода, излишните части от шпакловките (“назъбване”), за да се избегнат досадни крайни операции по почистване.

При операциите по изработване на прозрачно непромокаемо хидроизолационно покритие на тераси и балкони, BALCONY STUCCO трябва да се прилага само за възстановяване на непрекъснатостта на лабилни шпакловки, откъснати или липсващи. Поради тази причина потреблението варира значително в зависимост от конкретния случай, в зависимост от действителния обем на пълнежите, които трябва да бъдат направени.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Специфична шпакловка за предварителна подготовка на повърхностите (отворени фуги, микро и макро кухини и процепи) за последващо прилагане на PROTECH BALCONY на тераси и балкони.

Митнически код : 3214 1010

Консумация: 

Около 1,75 kg от STUCCO BALCONY на кубичен дециметър обем, за шпакловка.

Позволени повърхности:

 • Плочки и фаянс

Опаковки:

 • Кофа 0,8 kg [A]
 • Кофа 4 kg [A]
 • Кофичка 0.2 kg [B]
 • Бутилка 1 kg [B]
 • Комплект: 1 Кофичка 0.8 kg [A]+ 1 Кофичка 0.2 kg [B]
 • Комплект: 1 Кофа 4 kg [A] + 1 Бутилка 1 kg [B]

Приложение:

 • Шпатула
 • Ръчно приложение
 • Маламашка от гъба
 • Гъба

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца 
 • Незапалим
 • Максимален диаметър агрегат: 0,35 mm
 • Отворено време на съда: 15 – 20 min
 • Устойчив на UV лъчи
 • Максимална препоръчителна дебелина: 6 mm
 • Температура на приложение:+5 / +35 °
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове Светло сив

Технически характеристики:

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.10 kg•h^0.5/m²

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 180 min

 • Съотношение на смесване на компоненти A:B: 4:1

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.