Menu Close

SYNTECH AS 21

Еxclusive representative of  

Епоксидна шпакловка, тиксотропна за ремонт, фиксиране и бетонни плочи

ОПИСАНИЕ: 

SYNTECH AS 21 e структурна двукомпонентна епоксидна залепваща мазилка, мека текстура, тиксотропна, подлежаща на нанасяне с шпатула (моделираща се паста), за закрепване на стоманени съединители, херметично затваряне на преходни отвори в бетон, залепване на стоманени плочи върху бетонна опора, като спомагателен продукт за полагане на пътни връзки, за реконструкция на дървени глави, поправка на пукнатини, закрепване на еластични ленти от семейство ELASTOTEX, реконструкция на липсващи геометрии, закрепване на инжектори, реконструкция на съединения в бетонни подове и др.

SYNTECH AS 21 е сертифициран съгласно хармонизиран стандарт UNI EN 1504 -4:2004 (Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции – Структурно залепване) в системата за оценка 2+. В таблицата в листа с технически данни може да се види ефективността, постигната от продукта.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уверете се, че околната среда е добре проветрена и носете лични предпазни средства, посочени в информационния лист за безопасност. Смесете компонент B с компонент А, като внимавате да отстраните целия материал, съдържащ се в опаковките и да го смесите старателно с миксер на ниски обороти (или един подходящ ръчен инструмент), докато се получи хомогенна смес, която се характеризира с един равномерен цвят и без бучки. Нанесете върху повърхности с помощта на шпатули, мистрии и др. Завършете операциите, предвидени през полезния живот на продукта.

Да не се прилага в дъждовни дни; да не се прилага върху влажни или мокри повърхности; да не се прилага върху прахообразни повърхности; да се използва продукта веднага след смесване.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Отворените контейнери трябва да се използват незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Структурни укрепвания на конструктивни елементи (греди, стълбове и т.н.) чрез залепване на стоманени листове към бетона. Реконструкция на връзки в бетонни подове. Твърдо структурно свързване (бетонна плоча) на сглобяеми елементи и произведени продукти в най-различни строителни материали: бетон, стомана, стъкло, дърво, мрамор, тухли, камъни и др.

Закрепване, залепване и фиксиране на конектори, отегачи и др. Закрепващи еластични ленти от семейство ELASTOTEX. Реконструкция на дървени глави, ремонт на пукнатини, реконструкция на липсващи геометрии на различни опори.

Митнически код : 3907 3000

Консумация:

Около 1,6 kg SYNTECH AS 21 на кубичен дециметър обем, който трябва да се шпаклова.

Позволени повърхности:

 • Бетон
 •  Сглобяем бетон
 •  Дърво
 • Подови замазки
 • Скалисти стени
 • Стомана

Опаковки:

 • Бака 1 kg [A]
 • Бака 5 kg [A]
 • Бака 1 kg [B]
 • Бака 5 kg [B]
 • Комплект: 1 Бака 1 kg [A] + 1 Бака
 • 1 kg [B]
 • Комплект: 1 Бака 5 kg [A] + 1 Бака 5 kg [B]

Приложение:

 • Мистрия
 • Шпатула

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца
 • Специфично тегло: 1,6 kg/l
 • Годност на съда: 30 min
 • Съотношение на смесване: 1:1 
 • Температура на приложение: +8 / +35 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Сив

Технически характеристики:

 • Прилепване към CLS (тест за разрез) EN 1542: > 3 MPa

 • Пълно втвърдяване: 7 дни

 • Съпротивление на компресия UNI EN 12190: 55 MPa

 • Устойчивост на огън EN 13350-1: B-s1. d0

 • Устойчивост на рязане EN 12188: 16.1 MPa

Почистване на инструменти:

Разредител за смола

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат подходящо подготвени и подходящо устойчиви: без прах, грес, замърсявания, ронливост и/или несъответстващи части, без повърхностна влага; Освен това за подови настилки може да е препоръчително повърхностите на сцепление да бъдат предварително обработени или фрезовани. Металните елементи трябва да бъдат шлифовани до “почти бял метал”.