Menu Close

OSMOCEM D

Еxclusive representative of  

Хидроизолационен циментов продукт устойчив на сулфати и морска вода.

 • покриви

 • вани

 • басейни

 • напукани мазилки

 • асансьорни шахти

 • балкони, тераси и др.

 • фундаменти

 • ремонт и защитни покрития на хидравлични съоръжения и морски структури или в морска атмосфера

ОПИСАНИЕ

OSMOCEM D

e двукомпонентно осмотично хидроизолационно циментово съединение с добавени специфични гъвкави полимери, умерено деформируемо, устойчиво на насрещна тяга, за хидроизолация на бетонни конструкции, покриви, вани, басейни, напукани мазилки, асансьорни шахти, балкони, тераси и др.; ремонт и защитни покрития на хидравлични съоръжения и морски структури или в морска атмосфера.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

OSMOCEM D е изключително лесен за приложение, безпогрешен. Той прилепва към основите чрез механично прилепване и осмотична дифузия. Той е ефективен и при условия на отрицателна хидростатична тяга (насрещна тяга) и също така е приложим и като покритие при окачени градини и цветарници, тъй като издържа на механичното действие на корените.
OSMOCEM D е съвместим с хранителни вещества: той е получил сертификат за годност за съхраняване на хранителни вещества и питейна вода съгласно Директива 89/93/CE (сертификат, получен на 30.01.2015 г. в Лаборатория Cogesur – Bureau Veritas del Puerto de Santa Maria, Испания).
OSMOCEM D може да се използва в съответствие с UNI EN 14891: 2012 като двукомпонентен фиброусилен хоросан, прилаган под формата на течност, за употреба под керамични плочки, залепени с лепила. В този случай, съотношението на смесване трябва да бъде 4,8 части от Компонент А с 1 част от компонент B (Протокол от тестване № 2.1/19334/0181.0.1.2015e, Kiwa GmbH).
Цвят слонова кост се предлага по заявка.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Смесете прахообразния компонент (компонент А) с хидратиращия разтвор (компонент
B) с бормашина на ниски обороти или с друг ефективен механичен инструмент за смесване, като изсипвате постепенно праха в течността. Смесването продължава, докато се получи хомогенна смес без бучки.
Допускат се отклонения в количеството на компонент B в сместа. Чрез смесване на праха (компонент А) с различни пропорции течност (компонент B) е възможно да се получат различни консистенции, полезни за покриване на широка гама от полета за прилагане, положени с помощта на различно оборудване за полагане. По-специално:
• компонент B от 16,0% до 17,5% = пастообразна консистенция за шпакловки, полагани с шпатула/острие и мистрия;
• компонент B от 17,5% до 19,5% = консистенция на “пастообразен гел”, за предпочитане за полагане с четка с твърди ресни;
• компонент B от 19,5% до 20,80% = течна консистенция, за полагане с четка/валяк.
След завършване на смесването, изчакайте няколко минути и разбъркайте отново, преди да пристъпите към полагането.
За да се подобри допълнително ефективността на покритието (например в случай на хидроизолация на тераси и балкони), се препоръчва да се постави устойчива подсилваща мрежа от алкално фибро стъкло ARMAGLASS 160, между слоевете, с приблизителна консумация от 5 kg/m2.
Продуктът може да се прилага с машини за пръскане за двукомпонентни циментови хоросани. За тази цел, моля, имайте предвид, че:
• продуктът е двукомпонентен и сместа от хоросан трябва да бъде напълно контролируема и отделена от веригата за изпомпване (ефективен смесител в горната част на веригата, за предпочитане с вертикална ос);
• не могат да се използват впръсквателни помпи с обемно дозиране (помпи, при които смесването на прах с течност се извършва принудително в рамките на веригата за изпомпване);
• за избора на най-подходящата стрела се отбелязва, че максималната налична инертна гранула в хоросана е 0,4 mm;
• оптималната консистенция трябва да бъде пластмасово-флуидна (обработваемостта на оценения хоросан със снижаване до ствола на конуса: 170-200 mm)
Да не се полага при пряка слънчева светлина и да се обърне внимание на защитата и втвърдяването при влага.
Да не се прилага върху нископорести или непорести опори или предварително покрити с хидроизолационни обработки като цяло, освен след подходящи за създаване на релеф при употреба на шлифовъчни машини и оборудване, подходящи за подготвителна обработка на опорите или след подходяща обработка с подходящи полимерни грундове.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ

OSMOSEM D е разработен за хидроизолационна обработка на подземни структури и зидария, басейни, вани, цветарници, окачени градини, канали, тунели, гаражи, мостове, резервоари, мазета, зони за съхранение на храна и др. Повърхностите е небходимо да са достатъчно порести и абсорбиращи и без никаква хидроизолационна и/или водоустойчива повърхностна обработка, както химическа (силоксани, епоксидни, полиуретани и др.), така и естествена (восъчна). Подходящ както при положителни, така и при отрицателни условия на хидростатична тяга. Може да се използва и за хидроизолация на тераси и балкони. Съгласно EN 14891:2012 може да се употребява перфектно като основа за следващи плочки.

Митнически код : 3824 5090

Консумация: 

Приблизително 1,9 kg/m² OSMOCEM D за всеки милиметър дебелина, който трябвза да се осъществи.

Позволени повърхности:

• Замазки
• Бетон
• Сглобяем бетон
• Фиброцимент
• Тухли
• Смесени зидарии
• Каменна зидария
• Подови замазки
• Скалисти стени

Опаковки:

– Торба от 25 kg [A]
– Туба от 5,2 kg [B]
– Комплект: 1 Торба от 25 kg [A] + 1 Туба от 5.2 kg [B]
– Палет: 50 x (Торба от 25 kg [A])
– Палет: 50 x (Туба от 5,2 kg [B])


Приложение:

– Машина за мазане
– Четка
– Шпатула
– Пръскане

Основни характеристики:

 • Обозначен продукт
 • Да се нанася на две ръце
 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 0.7 mm
 • Без разтворители
 • Подходящ за контакт с питейна вода
 • Незапалим
 • специфично тегло: 1.9 kg/dm³
 • Годност на съда: 50-70 min
 • Устойчивост на UV лъчи
 • Препоръчителна максимална дебелина: 5 mm
 • Препоръчителна минимална дебелина: 1.5 mm
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Налични цветове: Бял / Сив

Технически характеристики:

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1062 -3): 0.16 kg•h^0.5/m²
 • Хидроизолация Darcy: 10⁻¹⁰ cm/s
 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): ≥ 1.5 N/mm²
 • Еластичен модул (EN 13142): 15 GPa
 • Съотношение на сместа на компоненти A:B: 4.8:
 • 1_Устойчивост на компресия (EN 12190): > 30 N/mm²
 • Устойчивост на огъване (EN 12190): ≥ 6 N/mm²

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, хидроизолационни обработки като цяло и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.