Menu Close

FIBROSTUCK

Еxclusive representative of  

Подсилен с фибри адхезивен пълнител за запълване на пукнатини и цепнатини

ОПИСАНИЕ:

FIBROSTUCK е бяла самозалепваща се мазилка за шпакловане и запълване на пукнатини, процепи и малки неравности по мазилки и фасади, също в комбинация със SANAXIL FILLER.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

FIBROSTUCK е специално формулиран за шпакловане, изравняване и нивелиране на повърхности от различно естество: бетон, минерални и циментови мазилки, дърво и др.; готов е за употреба и трябва да се разбърква бавно, само по време на неговото прилагане.

Триизмерното подсилване на найлоновите фибри позволява получаването на различни степени на крайна обработка и текстура; може да бъде пребоядисвано директно, без да се прибягва до фиксатори или изолация; позволява постигането на идеални основи за последващо приложение на крайни продукти.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Работи се чрез разстилане на продукта със стоманена шпатула или мистрия, като се нанася шпакловка или се извършва фино шпакловане с една или повече ръце, докато се постигне правилно запълване и/или нивелиране.

Избягвайте прилагането при наличие на висока влажност, условия, които биха могли да компрометират правилното съхнене с последваща възможност за оттичане, което може да продължи няколко дни.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отстраняване на дегенеративното състояние (пукнатини и прекъсвания) на фасади, преди операциите по завършване, боядисване и др.

Митнически код : 3214 9000

Консумация:

Приблизително 1,75 kg FIBROSTUCK  за всеки кубичен дециметър Обем, който трябва да се направи (около 1750 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 •  Гипсокартон
 •  Дърво
 • Фиброцимент

Опаковки:

 • Кофа от 5 kg

Приложение:

 • Маламашка
 • Шпатула

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца

 • Специфично тегло: 1,75 kg/dm³

 • Температура на приложение: +8 / +35 °C

 • Налични цветове: Бял

Технически характеристики: 

 • Втвърдяване при допир (на 20°C): 4 h
 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 24 – 48 h

 • Сух остатък: 82.3 %

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.

Процепите, които трябва да бъдат предварително отворени, почистени, изчеткани и почистени от прах, където е необходимо, допълнително трябва да бъдат обработени; когато е необходимо с фиксатора PROTECH FIX AC.