Menu Close

PROSEAL FIX

Еxclusive representative of  

Адхезивен патрон за хидро-експанзивно свързване на бордюра

ОПИСАНИЕ:

PROSEAL FIX e полимерно лепило на базата на модифицирани силани, с уплътняващо действие и постоянна еластичност, специфично за залепване на уплътнения, връзки и бордюри, както и бентонитни (напр. CLAYSEAL 25.20 и/или CLAYSEAL 25.20 SW) както и хидроекспандиращ каучук (например SEALGUM 20.05), при операции по хидроизолация на възстановителни елементи чрез пръскане. Лепилото е заместител на най-класическия метод за фиксиране на такива херметически затворени устройства, на основата на заковаване с пирони.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

PROSEAL FIX позволява заливането с бетон дори само след няколко часа от полагането на бордюра, като се има предвид скоростта на зреене на лепилото. Неговата ефективност не е компрометирана, дори ако бетонната повърхност е мокра. Използването на PROSEAL FIX прави ненужно заковаването на уплътнителния бордюр.

PROSEAL FIX позволява бързото и безопасно, дори където седалището за позициониране на бордюра не е идеално гладко и плоско, осигурявайки хидравличното уплътнение на системата след фазата на отливане на бетона. Той е ефективен също и за полагане във вертикална позиция на самите бордюри.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Като използвате обикновен пистолет за дозиране на пълнители, разпределете достатъчно количество от продукта по дължината на частта от бордюра, която се прилага. Един пълнител с PROSEAL FIX е достатъчен за залепване на около 8-10 метра връзка. Оптималното фиксиране се постига, когато цялата контактна повърхност на бордюра е покрита с лепило при закрепването й към монтажната площадка. След нанасяне на лепилото върху бордюра, нанесете го върху седалището за полагане и го задръжте на място за няколко секунди.

Оптималното условие би било да се налее бетона най-рано един ден след полагането на съединението. При спешни случаи, при всички случаи, след няколко часа (най-малко 4), сцеплението на лепилото вече е достатъчно, за да се извърши отливането.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Реализиране на твърди (неразширяващи се) отливки и сигурни, трайни хидравлични уплътнителни връзки, например между фундаментни плочи и издигащи се стени в подземни конструкции.

Митнически код : 3506 1000

Консумация: 

Приблизително 0,15 пълнителя PROSEAL FIX на линеен метър бентонит или от хидроекспандиращ каучук, за лепене.

Позволени повърхности:

  • Бетон
  • Сглобяем бетон

Опаковки:

  • Пълнител от 290 cc
  • Кутия: 12 x (Пълнител от 290 cc)

Приложение:

  • Дозиращ пистолет

Основни характеристики:

  • Съхранение: 15 месеца

  • Употребявайте като носите защитни ръкавици

  • Налични цветове Сив

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността за монтиране на бордюра няма ронливи, непоследователни, замърсени или прашни части. Важно е повърхността да не е замърсена със следи от масла или мазни вещества.

Мястото за полагане може да не е идеално плоско, при условие че неравността е такава, че крайният бордюр все още може да следва формата, като остава идеално прилепнал към опората (без ъгли, клинове и т.н.). Ако тези повърхности са твърде неравномерни, коригирайте ги с тиксотропен хоросан REPAR TIX, преди да поставите бордюра.