Menu Close

REPAR SM

Еxclusive representative of  

Структурен обезмаслен цимент, тиксотропен, бързо втвърдяващ се

ОПИСАНИЕ:

REPAR SM e фин, едно-компонентен, тиксотропен, реопластичен, композитен, “универсален”, бързо втвърдяващ . Идеален за милиметрово фино шпакловане и освежаване на бетонни продукти и строителни работи при структурни и/или функционални възстановителни интервенции.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

REPAR SM е продукт за фина шпакловка, едно-компонентен, тиксотропен, реопластичен, композитен, “универсален”, с компенсирано свиване; на базата на цименти с висока здравина, суперпозоланови пълнители, полимерни смоли с хидродисперсия, пластифициращи вещества, стабилизиращи и антикорозионни, антиалергични добавки, избрани агрегати, микрофибри.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Излейте около 2/3 от очакваната вода за смесване в смесителя, добавете REPAR SM и останалата вода; продължете смесването до получаване на хомогенна смес без бучки. Водата за смесване трябва да бъде около 18 – 20% от теглото на пакета. След завършване на смесването, изчакайте няколко минути, преди да положите продукта. Препоръчително е да се приготвят ограничени количества смес наведнъж, за да се избегнат остатъци.

Шпакловайте повърхностите, които трябва да бъдат изравнени, като приложите продукта със шпатула, маламашка с гъба и т.н.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Да не се прилага при пряка слънчева светлина; да се обърне внимание на защитата и влажното втвърдяване на изложените повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Ремонти, фино шпакловане, защитни и хидроизолационни покрития, нивелиращи, залепващи покрития и др., върху бетонни и зидани подпори, дори при наличие на ниски температури.

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

Приблизително 1,65 kg/m² REPAR SM за всеки милиметър дебелина, който трябва да се осъществи.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Сглобяеми бетони

Опаковки:

– Торба от 25 kg

Приложение:

 • Мистрия
 • Маламашка
 • Шпатула

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца

 • Максимален диаметър агрегат: 0.5 mm

 • Без разтворители

 • Незапалим
 • Отворено време на съда: 30 min
 • Устойчивост на UV лъчи
 • Препоръчителна минимална дебелина: 3 mm
 • Препоръчителна максимална дебелина: 8 mm
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове бяло / сиво

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.49 kg•h^0.5/m²

 • Съдържание на хлорид (UNI EN 1015 -17): <0.01 %

 • Определяне на термичната съвместимост (UNI EN 13687 -1): 1.7 mPa

 • Хидроизолация Darcy: 10⁻¹⁰ cm/s

 • Връзка на сцепление (EN 1542): 1.8 N/mm²

 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 2010 kg/m³

 • Еластичен модул (EN 13142): 21000 N/mm²

 • pH: >12 _

 • Реакция на огън (EN 13501 -1): A1 _

 • Устойчивост на компресия (UNI EN 12190): 48 N/mm²

 • Устойчивост на огъване (EN 196/1): > 8 N/mm²

 • Устойчивост на карбонация UNI EN 13295): 0.50 mm

 • Устойчивост на приплъзване (UNI EN 13036 -4): 73 mm

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.