Menu Close

PRERIT SOLUTION

Еxclusive representative of  

Продукт за повърхностна обработка на мит бетон деактивиращ повърхностното сцепление

ОПИСАНИЕ

PRERIT SOLUTION е воден разтвор забавящ втвърдяването, който се прилага посредством безвъздушна помпа при ниско налягане върху повърхности от пресен бетон, за отстраняване на най-горния слой от няколко милиметра, за да станат видими инертните материали, формиращи бетона. Специфичен за изграждането на ландшафтни/екологични настилки с използване на техниката “мит чакъл”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Продукт във воден разтвор, готов за употреба; на базата на полизахариди, специфични катализатори и агенти срещу разпенване, позволява да се предотврати хидратиращата реакция на цимента и да се забави скоростта на втвърдяване, само за един повърхностен слой от няколко милиметра, без да се променят по никакъв начин експлоатационните характеристики на бетоновата настилка.

Активното вещество в PRERIT SOLUTION е основно натриева сол на глюконовата киселина, известна още като “натриев глюконат”, който, получен чрез ферментация на глюкоза, образува стабилни хелати с различни метали, особено в алкалните разтвори от типа вода/цимент.

Натриевата сол на глюконовата киселина, която е основният активен компонент на PRERIT SOLUTION, е съединение от естествен произход, биоразградимо (до 98% след 2 дни), без токсичност, риск от алергични и дразнещи ефекти, обикновено се използва в продукти, предназначени за контакт с епидермиса, като кремове за лице и тяло, шампоани, балсами, сапуни, козметични продукти и др., така и в много версии като хранителна добавка за регулиране на киселинността.

Действието на PRERIT SOLUTION е насочено към удължаване на първата фаза на хидратация на цимента, характеризираща се с образуването на циментов “гел”, временно непропусклив. Гелът е в състояние да се противопостави на едно бързо изпаряване, на водата на сместа, извършва ефективно заздравително действие.

Фактът, че PRERIT SOLUTION в последствие се отстранява, за да се подчертаят повърхностните агрегати на конгломерата, не променя положителната оценка на заздравителното действие, тъй като, както е известно, периодът на максимална критичност за бетона по отношение на вредните ефекти от бързото изпаряване на водата, е точно представен от първите часове след отливането.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Нанесете на място по обичайния начин бетона, въз основа на проектните изисквания и изискванията по стандарт.

PRERIT SOLUTION трябва да се използва чист (без разреждане). Докато бетонът, все още е в “прясно” състояние, нанесете чрез пръскане на забавящия втвърдяването продукт, в количеството, определено при предварителните тестове, в зависимост от желаната дълбочина на “измиване”. Обикновено, за една дълбочина на инхибиране до 2-3 mm, дозирането на продукта е около 100 – 150 g/m².

Приблизително след 2 до 24 часа, отстранете повърхностната циментова паста с измиване под налягане, което може да варира от 120 до 200 bar, излагайки повърхностния чакъл. Времето и налягането за измиване зависят от климатичните условия, при които се извършва дейността, дизайнът на сместа на бетона и други променливи. Извършете предварителни тестове, за да калибрирате по-добре тези важни параметри.

ВАЖНИ ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО ПОДОВЕТЕ ОТ “МИТ ЧАКЪЛ”

За подове от “мит чакъл” се имат предвид тези подове, в които повърхностният/кортикалният пласт е бил отстранен, с дебелина няколко милиметра, с измиване под налягане, с цел да се подчертаят и изложат камъните, които съставят самия конгломерат. Агрегатите, съставляващи бетона, ще бъдат директно видими и изпъкващи; от това следва, че те ще представляват много важна част от крайния естетически ефект на продукта. Поради това, употребата на кръгли и цветни инертни материали, увити в бели циментови свързващи вещества, например, след като бъдат обработени по метода на “мития чакъл”, ще придадат ценност и естетическа стойност на готовия продукт (в сравнение с бетон с трошливи инертни материали, обикновено със сив цвят, смесени със сив цимент). Техническите/структурните характеристики на оригиналния под ще останат непроменени (качество и дозиране на цимента, тип и естество на конгломерата, устойчивост на компресия, дебелини, евентуално налични арматури и др.).

За постигане на една оптимална подова настилка с техниката на “мит чакъл”, с изключителна естетическа и функционална стойност, препоръчваме да се следват следните указания и съвети:

 1. Бетонът трябва да е с бял цимент 42.5 R, дозиран при не по-малко от 350 kg/m³.
 2. Използвайте кръгли агрегати (не трошащи агрегати) с най-малко 4 различни цвята, избрани от клиента в зависимост от естетическия му вкус и с размер на гранулите от 1 mm до 12 mm.
 3. Добавете към бетона, в съотношение 1 kg/m³, полипропиленови многовлакнести фибри READYMESH PM-180.
 4. Дебелината трябва да бъде най-малко 10 cm.
 5. Обработете кортикалната част от подовата настилка, след хидропочистването, с разтвор на литиев силикат QL NANO LITHIUM.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.Естетичният ефект се влияе значително от дълбочината на отстраняване на кортикалния слой от бетон. За да получите резултати, които отговарят на вашите изисквания, се препоръчва да се извършат предварителни тестове с материалите и условията на работа, които ще характеризират обработката. Времето на забавяне и дебелината на измиването всъщност зависят от няколко фактора, като вида цимент, количеството цимент, разстоянието между бетонобъркачката и мястото на разтоварване, съотношението вода/цимент, температурата на пресния бетон, температурата на околната среда, вентилацията и т.н.

Изпълнете фазата на хидроизмиване в рамките на 24 часа от деня на изграждане на настилката; едно прекомерно изчакване може да компрометира ефективността на инхибирането и следователно да не се позволи правилния успех на ефекта на “измития чакъл”.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

летните топлинни условия могат да повлияят на продължителността на допустимия период на изчакване, преди да се отстрани повърхността на завършения под.

За да се намалят цитираните ефекти, е възможно да се прибегне до умерено предозиране на прилагания продукт (след подходящи предварителни тестове).

Изграждането на бетонни подове с висока естетическа стойност с използване на техниката “мит чакъл”.

Митнически код: 3824 4000

Консумация: 

От 0,10 до 0,15 kg PRERIT SOLUTION на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Бетон
 • Подови замазки

Опаковки:

 • Туба от 10 kg
 • Туба от 25 kg

Приложение: 

 • Безвъздушно при ниско налягане

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 6 месеца

 • Без разтворител

 • Незапалим

 • Специфично тегло: 1.03 kg/dm³
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи

 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Налични цветове Светло син

Почистване на инструменти: 

Вода