Menu Close

PROTECH GRAFFITI PLUS

Еxclusive representative of  

Полупостоянна защита срещу графити и надписи по зидария и сгради​

ОПИСАНИЕ

PROTECH GRAFFITI PLUS е прозрачен продукт готов за употреба, на водна основа, разработен за защита на сградите от вандалски надписи и графити. Със специалния си състав PROTECH GRAFFITI PLUS създава бариера, която пречи на оцветителя да навлезе в материала, като запазва първоначалните стойности на дишане на третираната основа. Той е полупостоянен продукт, тъй като може да се измива до 5 -6 пъти преди повторно приложение.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

PROTECH GRAFFITI PLUS може да се прилага с валяк, четка или безвъздушни пръскачки до отстраняване. Като цяло, е достатъчно еднократното прилагане на продукта, за да се постигне добър резултат. В случай, че има нужда от второ приложение, за особено абсорбиращи основи, можете да приложите пресния продукт върху прясно нанесен продукт. За отстраняване на графити е необходимо повърхността да се почисти с препарат за отстраняване CONSILEX SMOG REMOVER. Оставете го да подейства и пристъпете към почистване на основата с гореща вода под налягане.

Ориентировъчно е възможно да се извърши почистване 5 -6 пъти, преди да се наложи повторно полагане на PROTECH GRAFFITI PLUS.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Проверете за евентуални хроматични промени, като извършите експериментално полагане върху тестови повърхности. Уверете се, че основите са чисти, сухи и компактни, и също така са в състояние да издържат на налягането на машината за миене под налягане и термичните промени, дължащи се на горещата вода за миене.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Премахване на графитите от фасадите на сгради и паметници и на всички граждански и промишлени сгради.

Консумация: 

Около 0,10 kg PROTECH GRAFFITI PLUS за всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на третиране.

Позволени повърхности:

 • Замазки 
 •  Бетон
 •  Сглобяеми
 •  Тухли
 • Бои и мазилки
 • Естествени камъни

Опаковки:

 • Туба от 25 kg
 • Туба от 5 kg

Приложение:

 • Бездъздушно при ниско налягане
 • Четка
 • Валяк

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Без разтворител

 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици

 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Млечно бяло

Технически характеристики:

 • pH: 6-8

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Основите трябва да бъдат сухи, чисти и обезпрашени.