Menu Close

PROTECH FLEX

Еxclusive representative of  

Полиуретанов уплътнител в патрон с висок модул на еластичност

ОПИСАНИЕ:

PROTECH FLEX е еднокомпонентно полиуретаново уплътнение, бързо втвърдяване, среден/висок еластичен модул, трайно еластично, висока повърхностна твърдост, устойчивост на разкъсване и на атмосферни влияния, подлежащо на боядисване. Идеален за деформируемо уплътняване на разширителни фуги по тераси и балкони, за запълване на фуги по модулни стени и заготовки от дърво, стомана, алуминий, мед, пластмасов материал, гипсови замазки и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Постоянно еластичен, с висока устойчивост на стареене и на атмосферни влияния.
 • Без свиване и пространствено стабилен.
 • Много висока тиксотропия: не се разтича и не създава остатъци от протичане. Лесно за обработване.
 • Не е лепкав и не натрупва прах и мръсотия.
 • Подлежи на повторно боядисване след завършена полимеризация.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Бавно и внимателно изтеглете уплътнителя от патрона в специално подготвеното гнездо на фугата, със съответния пистолет (от типа за силикон). Преди общото втвърдяване на уплътнителя го разстелете до ръба с шпатула върху повърхността на съединението. След втвърдяване отстранете лепилната лента.

Почистете евентуално налично протичане на продукта от гнездото на свързването с подходящи разтворители (като ацетон или разредител Nitro).

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта при температури между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както инструкциите и препоръките за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. Всички отчетени технически данни и резултати са резултат от лабораторни тестове, провеждани в контролирана среда и по този начин могат да бъдат подложени на промяна във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. Желаещите да използват продукта са длъжни да определят преди употреба дали същия е подходящ за предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Добра практика е дълбочината на уплътнителната секция да не надвишава половината от ширината на свързването. За тази цел, дълбочината ще бъде определена от позиционирането на FILTENE FONDOGIUNTO.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Високата гъвкавост и отличната адхезия към различни повърхности правят PROTECH FLEX най-подходящият лепилен уплътнител за подови и покривни фуги, изработени от бетон, изделия от дърво, стомана, неръждаема стомана, алуминий, анодизиран алуминий, поцинковани стоманени листове, мед, пластмаса и др.

Митнически код: 3506 1000

Консумация:

Приблизителна консумация с един пълнител PROTECH FLEX от 310 cc:

Свързване 5×5 mm = 10 линейни метра; Свързване 10×10 mm = 3 линейни метра; Свързване 15×10 mm = 2 линейни метра; Свързване 20×10 mm = 1,5 линейни метра.

Позволени повърхности: 

 • Мазилки
 • Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Сглобяем бетон
 •  Гипсокартон
 •  Дърво
 • Метални повърхности
 •  Пластмаси
 •  Фиброцимент
 • Плочки и фаянс
 • Подови замазки

Опаковки: 

 • Пълнител от 310 cc
 • Пълнител от 600 cc
 • Кутия: 12 x (Пълнител от 310 cc)

Приложение:

 • Ръчно приложение
 • Дозиращ пистолет

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Незапалим
 • Специфично тегло: 1.30 (± 0.05) g/cm³
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове: изискайте налични цветове

Технически характеристики: 

 • Удължение при скъсване (DIN 53504): ≥300 %
 • Твърдост (DIN 53505 – Shore A): 40
 • Втвърдяване при допир (на 20°C): 60 min

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 24 h
 • Еластичен модул (DIN 53504): 0,6 N/mm²
 • Сух остатък (10’ на 150°C): ≥95 %
 • Устойчивост на тяга (DIN 53504): 1.5 N/mm²

Почистване на инструменти:

Разредител Nitro

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите на приложението трябва да бъдат идеално чисти и сухи, без прах и мръсотия. Предварително обработете страничните стени на свързването със специален монокомпонентен полиуретанов праймер PROTECH FLEX PRIMER.

Препоръчително е да се предвиди вкарването в свързването, независимо от естеството, на специфичния шнур от полиетиленова пяна FILTENE FONDOGIUNTO, с подходящ размер за уплътняване на свързването.

Поставете хартиена лента от двете страни на свързването, лесно отстранима (като лента за автобояджии), за да се предотврати протичането на уплътнителя извън естественото гнездо на свързването.