Menu Close

CONSILEX BARRIER CREAM

Еxclusive representative of  

Водоотблъскващ гел на базата на силани, в опаковки с вместимост 600 cc, за химически бариери

ОПИСАНИЕ:

CONSILEX BARRIER CREAM е силанов импрегниращ агент за формиране на химични бариери срещу капилярно покачване на влагата, особено подходящ и за нова зидария, дори алвеолат (поротон, двойно съед. и т.н.). Предлага се в торбички с алуминиево покритие от 600 cc (“мек” пълнител), които се поставят в специалния дозиращ пистолет за уплътняващи материали в торбички.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

CONSILEX BARRIER CREAM е концентриран крем на основата на силани, формулиран специално за инжектиране на зидове за формиране на високо ефективни химични бариери, срещу влага от капилярно изкачване. Продуктът е напълно използваем в твърда зидария (огнеупорни тухли, камък, тухли, варовик, пясъчници, бетон), но може да се използва ефективно и в перфорирани тухлени блокове (клетъчна зидария).

Кремът има отлично проникване и дифузия и образува стабилна химична бариера, която предотвратява покачването на влагата по капилярен път в зидарията в продължение на доста години. CONSILEX BARRIER CREAM също така помага срещу избиването на соли върху зидарията и не променя по никакъв начин дишането на опората. Продуктът се доставя в торбички с алуминиево покритие 600 кубика.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

CONSILEX BARRIER CREAM трябва да се инжектира в стената с помощта на специални пистолети за опаковки от 600 cc (от типа, който обикновено се използва за уплътнители и замазки), ръчни или пневматични, съгласно следната процедура:

 • Поставете опаковката в дозиращата камера на пистолета и извадете металната блокировка.
 • Оборудвайте пистолета с тръба, която обикновено е приложена в комплекта (вместо с пластмасовия чучур)
 • Положете CONSILEX BARRIER CREAM в отворите, подготвени за инжектиране около 20-25 сс на см зидария за всеки линеен метър. Пример: за една стена от 40 cm ще са необходими около 1000 cc на метър CONSILEX BARRIER CREAM (25 cc/cm x 40 cm = 1000 cc на метър).
 • След приключване на инжектирането и затваряне на отворите (с циментов хоросан или вар), обикновено след няколко дни старата мазилка трябва да се отстрани, за да се позволи по-добро изсушаване на обработената зидария.
 • Накрая, след пълното изсъхване на стената, тя трябва да се намаже отново, най-добре с макропореста обезвлажняваща мазилка (SANATIGH).

Посочената консумация трябва да се счита за примерна, точното количество, което трябва да се използва, трябва винаги да се определя чрез подходящи предварителни тестове, особено в случай на перфорирана тухлена зидария.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Отворените контейнери трябва да се използват незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За спиране на капилярното покачване на влагата в абсорбиращи стени, направени от тухли, смеси, камъни, варовик и дори в перфорирани тухли, в нови и стари сгради, градски, селски, исторически и монументални сгради.

Митнически код: 3824 9970

Консумация:

Приблизително 200cc CONSILX BARRIER CREAM на всеки линеен метър зидария с дебелина 10 cm. Изчислете потреблението пропорционално на дебелината на зидарията, която трябва да се възстанови.

Позволени повърхности: 

 • Бетон
 •  Тухли
 • Варовик
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменни зидарии

Опаковки:

 • Пълнител от 600 cc
 • Кутия: 10 x (Пълнител от 600 cc)

Приложение: 

 • Дозиращ пистолет

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца

 • Не е запалим
 • Температура на  приложение: +8 / +35 °C

 • Налични цветове Бял

Технически характеристики: 

 • pH: 7

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Начертайте линия, успоредна на външния тротоар или вътрешната подова настилка, на приблизително 12 -15 cm от тях. На начертаната линия поставете точки за перфорация на приблизителна дистанция от 12-15 cm една от друга. Наклонът на отворите може да бъде между 0° (хоризонтален) и 20° надолу. Дълбочината на отворите ще бъде около 2/3 от дебелината на стената, в която ще се инжектира. Бургията, която трябва да се използва, трябва да е с диаметър 12 -14 mm.

След като отворите бъдат завършени, прахът, получен от пробиването, задължително трябва да бъде отстранен.