Menu Close

PROTECH BALCONY

Еxclusive representative of  

Течна прозрачна хидроизолация за спиране на течове при готови тераси, балкони, бани и басейни 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

PROTECH BALCONY е течна прозрачна хидроизолация за спиране на течове при балкони, тераси, бани, басейни, основи, стълби. Може да се прилага при повърхности с плочки, повърхности от бетон и естествени камъни. Прилага се без необходимост от разрушаване на съществуващите подови настилки. Може да се използва и върху вертикални повърхности, особено изложени на атмосферни влияния (с плочки, шпакловани, видими тухли и др.). Прониква и запечатва пукнатини. Подлежи на трафик и стъпване веднага. Устойчива на високи температури и UV лъчи.

ОПИСАНИЕ

PROTECH BALCONY е течен прозрачен хидроизолационен разтвор на базата на специални силанови и силоксанови смоли в разтворител. Силно проникващи, прозрачни (безцветни), за бърза, ефективна и икономична хидроизолация на балкони, облицовани с плочки тераси, бани, басейни, покрития с бетон, външни стълби и т.н., без да се отстраняват или да се извършват намеси върху съществуващите подови настилки. Не променя външния вид на повърхността, върху която се прилага и не променя първоначалната хлъзгавост или дишане на основата. Прилага се много бързо, не изисква квалифицирана работна ръка или професионално оборудване. Обработената подова настилка ще може да се използва само 2 часа след полагането.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

PROTECH BALCONY е продукт с лесно и бързо приложение: просто се полага с четка върху чисти и сухи повърхности, за да се реши проблема с инфилтрацията. Активното вещество прониква бързо и в дълбочина в замазките, евентуални пукнатини и порьозност на опората. Създава, в контакт с въздуха, реакция на полимеризация, която запечатва и хидроизолира, перфектно и в дълбочина, всяко прекъсване, в което е успяло да проникне.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Специфичната полимеризирана силоксанова молекула след настъпила реакция е стабилна във времето и не отслабва качествата си. Следователно, ефективният живот на продукта, прилаган върху повърхности, които не са обект на динамични движения и на сеизмични наранявания, обикновено е над 10 години. Ако след първото прилагане на PROTECH BALCONY се появят нови пукнатини, процепи и т.н., могат лесно да бъдат отстранени с второ приложение.

Поради естеството си, което по своята същност не създава слой, продуктът няма да претърпи нараняване, разкъсване, пропукване, отлепване, влошаване и няма да пожълтее с течение на времето под въздействието на ултравиолетови лъчи (както обикновено се случва при третиране с епоксид и/или полиуретан).

Шпакловките, третирани с PROTECH BALCONY, ще бъдат устойчиви на мухъл, мъхове, лишеи и други биоразграждащи организми.

Следва да се отбележи, че ефективността на PROTECH BALCONY по отношение на водонепропускливостта и хидроизолацията е сертифицирана със специални тестове, проведени в лабораториите на департамента за Структурно инженерство на ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В МИЛАНО.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изливайте малки количества от продукта наведнъж, като го разстилате равномерно по цялата повърхност с гумена четка или “гумена миячка”, до постигане на пълна непромукаемост на повърхността, която трябва да бъде хидроизолирана. Приложете с особено внимание PROTECH BALCONY в по-трудно достъпните и по-неудобни зони, като използвате дългокосместа четка с или гъба (ръбове, цокли, ъгли, прагове, шахти, камини, отводнителни канали и др.). Оставете продуктът да проникне за най-малко 60 минути. В рамките на 120 минути след нанасянето, отстранете излишния продукт от всички повърхности, обработени с кърпа, напоена с разредител Nitro.

Консумацията на продукта е средно около 0,14 l/m² повърхност, която трябва да бъде хидроизолирана и варира в зависимост от абсорбцията на основата и размера на евентуалните фуги. Обикновено се счита, че с 1 литър PROTECH BALCONY е възможно да се третират повърхности от 5 до 10 m².

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Полагайте PROTECH BALCONY само върху сухи повърхности. Избягвайте да започвате операции на хидроизолация в очакване на предстоящи атмосферни валежи. Освен това не се препоръчва да се прилага при наличие на повишена вентилация, тъй като разтворителят може да се изпари много по-бързо, което води до необходимост от по-голямо количество от продукта и в същото време прави дълбокото проникване на активната съставка по-малко ефективно.

Препоръчва се да не се превишава крайният етап на почистване на повърхността от излишния продукт с разредител Nitro. Евентуално неотстранени излишъци от продукта върху повърхността, в контакт с въздуха, могат да доведат до образуването на нежелани белезникави остатъци, които трудно се отстраняват, които във всеки случай могат да бъдат отстранени чрез допълнително измиване с киселинен препарат.

Преди да се извърши каквато и да е операция по почистване с киселинен препарат, при всички случаи е от съществено значение да се извършат предварителни тестове върху малка част от пода (по-добре, ако не е видима), за да се избегнат неприятни хроматични промени на самата подова настилка.

В случай на прилагане на PROTECH BALCONY върху особено порести и абсорбиращи повърхности (теракот, естествени камъни, туфо и др.), се препоръчва продуктът да се положи върху малка част от пода. Много абсорбиращите опори всъщност могат да станат малко по-тъмни в резултат на проникването на продукта.

PROTECH BALCONY е разтвор на базата на специални силанови и силоксанови смоли в разтворител, силно проникващ и напълно прозрачен, който не променя външния вид на опората, върху която се прилага и не променя първоначалната му плъзгавост. Очевидно е обаче, че върху повърхности, които са хидроизолирани по този начин, ако не са оборудвани с подходящи наклони, могат да бъдат създадени зони на стагнация на неправилно отцедена вода, които лесно да замръзнат през зимата и по този начин да се превърнат в хлъзгави повърхности. За тази цел се препоръчват подходящи грижи и предпазни мерки.

Митнически код :  3824 9970

Консумация:

Приблизително 0,15 литра PROTECH BALCONY на квадратен метър обработвана повърхност; консумацията може да варира в зависимост от порьозността на опората.

Позволени повърхности:

 • Мазилки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Сглобяем бетон
 •  Гипс
 •  Фиброцимент
 •  Тухли
 •  Варовик
 • Смесени зидарии
 • Каменна зидария
 • Плочки и фаянс

Опаковки:

 • Туба 5 l
 • Бутилка 1 l
 • Туба 2 l
 • Кутия: 12 x (Бутилка от 1 l)
 • Кутия: 8 x (Туба от 2 l)

Приложение:

 • Четка
 • Гъба
 • Импрегниране
 • Почистваща четка

Основни характеристики:

 • Обозначен Продукт
 • Съхранение: 6 месеца
 • Запалим материал
 • Специфично тегло:0.85 kg/l
 • Продукт на основата на разтворител
 • Устойчив на UV лъчи
 • Температура на приложение: +5 / +30 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове Прозрачен

Технически характеристики:

 • pH: 7.5 
 • Работна температура -30: +80 °C

Почистване на инструменти:

 • Разредител Nitro

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др… Фугите между плочките, ако има такива, следва да бъдат подходящо третирани с подходящи киселинни или алкални детергенти. В тази връзка се препоръчва специфичния киселинен детергент DETERG-A, разреден с вода в съотношение 1:4. Изплакнете третираните повърхности с течаща вода.

Нестабилните и непоследователни фуги, евентуално отстранени, задължително трябва да бъдат възстановени с циментова замазка с високо сцепление и деформируемост. В тази връзка се препоръчва употребата на специфичната двукомпонентния водоустойчив и деформируем кит STUCCO BALCONY. Изчакайте необходимото време (1-2 дни) за изсъхване, преди да приложите PROTECH BALCONY.

Евентуално наличните разширителни фуги, включително тези, свързани със свързващата линия между повърхността с плочки и периметъра на бордюра (обикновено от гранит или естествен камък), трябва задължително да бъдат запечатани с полимерни материали с висока еластичност. В тази връзка е препоръчително те да бъдат запечатани с PROTECH FLEX, подпомаган от полагането на FILTENE FONDOGIUNTO и специален полиуретанов грунд PROTECH FLEX PRIMER.