Menu Close

SANAXIL FILLER

Еxclusive representative of  

Микропореста основа против напукване за стени и вертикални повърхности

ОПИСАНИЕ:

SANAXIL FILLER e основа против напукване на базата на силикатни агрегати с различни размери на частиците, калиев силикат, найлонови микровлакна и специфични агенти, в специална смес, която може да гарантира непропускливост на водата, отблъскване на водата, дишане на основата. Предлага се в два различни размера гранули по запитване. Специфични за реставрация на вътрешни и външни вертикални повърхности, характеризиращи се със значително наличие на свиващи се пукнатини (също с ширина до 1 mm), за хомогенно изравняване като цяло. Може да се използва и като основа за постигане на груб краен ефект. Особено подходящ за възстановяване на пукнатини на исторически сгради.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SANAXIL FILLER, поради минералния си характер и химическото прилепване, което произвежда, представлява революция в традиционните концепции за адхезия към основите: прониква дълбоко в порьозността, реагира с компонентите на стенната тъкан, което води до хомогенен, неразтворим и дишащ “силицизиран” монтаж; не образува филм, водоустойчив е и устойчив към мухъли и микроорганизми. Прилагането в комбинация с бои или мазилки значително подобрява неговата дълготрайност с течение на времето, тъй като придава по-голяма дебелина на операциите по нанасяне на покритие и боядисване.

SANAXIL FILLER се състои от стабилизиран калиев силикат, силикатни агрегати и естествени пигменти. Има много висока способност за дишане, силна защита срещу мухъл и антибактериална защита. Няма разтворители, разредители, вредни вещества като цяло.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

SANAXIL FILLER трябва да се използва единствено за подобрения и за предварително представените условия. Може да се нанася с валяк или четка с една или две ръце, евентуално след разреждане с 10 – 15% SANAXIL FIX или алтернативно до 10% вода.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

По време на приложение, защитавайте стъкла, емайлирани метали, алуминий, лъскавите плочки и т.н. които могат да бъдат матирани при случаен контакт със силикатни разтвори.

Да се избягва прилагането при наличие на дъжд и висока влажност.

В зависимост от температурните условия по време на изготвянето и по време на фазите на изсъхване и сушене, цветовете могат да претърпят леки хроматични промени.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основно микрошпакловане за последващи покрития с бои или мазилки, специфично за възстановяване срещу напукване на големи вертикални повърхности на сгради и блокове като цяло.

Създаване на основа с дебелина за подобряване на устойчивостта на покритието.

Митнически код: 3209 9000

Консумация:

От 0,30 до 0,50 kg SYNTECH FILLER на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 •  Фиброцимент
 • Бои и мазилки

Опаковки:

 • Кофа от 25 kg
 • Кофа от 5 kg

Приложение:

 • Валяк
 • Шпатула

Основни характеристики: 

 • Препоръчан Продукт
 • Съхранение: 12 месеца
 • Диаметър: 0.2 – 0.4 mm
 • Специфично тегло: 1,9kg/dm³
 • Температура на приложение: +5 / +30 °C
 • Налични цветове: Изискайте налични цветове

Технически характеристики:

 • Втвърдяване при допир (на 20°C): 4 h

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 16 – 32 h

Почистване на инструменти:

вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др…

Препоръчва се основите предварително да се третират със специфичния фиксатор SANAXIL (във вида, в който е, или разреден с вода до съотношение 1:1).