Menu Close

SANAREG

Еxclusive representative of  

Водоотблъскващ алкилсиланов разтвор срещу избиването на соли на повърхността​

ОПИСАНИЕ:

SANAREG е водоустойчива емулсия на силанова основа, която прониква през капилярните пори на минералните основи и реагира с хидроксилните групи на повърхността, образувайки невидима водна бариера, която не позволява на водата да проникне, но оставя напълно непроменено дишането на основата.

Специфична за предварителна обработка срещу избиване на соли от зидарии, при интервенции в зелено строителство и при реставрация на исторически и монументални сгради.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SANAREG е алкилсиланова водна емулсия, безопасна, нетоксична и без летливи органични съединения. Прилагането на SANAREG не променя първоначалната способност за дишане на стените.

Особено подходящ в комбинация с цикъла на естествено изсушаващите мазилки UNTERSANA, SANATIGH и SANASTOF.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете SANAREG чрез пръскане, като нанасяте отдолу нагоре: полагането може да се направи и с дългокосместа четка. След няколко часа отстранете излишъците от повърхността. В случай на последващо нанасяне на шпакловки, бои и др., предварително изплакнете старателно обработените повърхности.

SANAREG е на водна основа, така че ефективността му не е компрометирана, дори ако подпората не е напълно суха към момента на прилагане.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предотвратяване на избиването на соли при дехидратираща рехабилитация с прилагането на реновиращи макропорести мазилки.

Митнически код: 3824 9970

Консумация:

 От 0,10 до 0,20 kg SANAREG на квадратен метър от повърхността, която трябва да се третира, в зависимост от порьозността на опората.

Позволени повърхности:

 • Бетон
 •  Тухли
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Туба от 5 kg
 • Туба от 25 kg

Приложение:

 • Четка
 • Пръскане

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Специфично тегло: 0,99 kg/dm³

 • Температура на приложение:  +8 / +30 °C

 • Употребявайте като носите защитни ръкавици

 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Бял

Технически характеристики: 

 • pH: 6-8
 • Точка на възпламеняване: >70 °C

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Отстранете замърсяванията и проявите на солен разтвор чрез енергично четкане; след това отстранете остатъчния прах. Повърхността трябва да бъде възможно най-суха, в момента на полагане.