Menu Close

UNTERSANA

Еxclusive representative of  

Противосолен продукт на основата на хидравлична вар, изсушаващ

ОПИСАНИЕ:

UNTERSANA e eднокомпонентен обезвлажняващ лепилен разтвор, предварително смесен, за създаване с единствено добавка на вода към сместа, на стягащи подсилващи покрития на основата на вар, подготвящи повърхността за полагането на нормални шпакловки (INTOSANA), обезвлажняващи (SANATIGH) и леки (SANAWARME, CALEOSANA), за ново строителство, съществуващи сгради, интервенции за био-строителство и за възстановяване на исторически и монументални сгради.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

UNTERSANA е предварително смесен продукт, съставен от хидравлични свързващи вещества, нечувствителни към сулфатни соли, инертни “ботицино”, фини агрегати, избрани при рационалното разпределение на частиците, каолин, калциев казеин, сол Vichy, винена киселина, естествени влакна, инхибитори на кристализацията и специални добавки. Не съдържа смоли, разтворители, разредители и радиоизлъчващи агрегати.

UNTERSANA създава силно “захващане” със “суров” субстрат, както и пълен контакт със самата зидария и инхибиране на кристализацията в интерфейса на зидарията – продукта на основата на вар. UNTERSANA позволява само много лек осмотичен обмен на вода чрез всмукване, като същевременно позволява висока способност за дишане на основата. UNTERSANA също така осъществява структурно сътрудничество с хоросаните за зидария и е формулиран със специални свързващи вещества, напълно нечувствителни към сулфатни соли. Тези характеристики правят UNTERSANA идеалната смес за изработване на продукти на основата на вар за сцепление за цикли на шпакловане със специфични противосолни функции.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поставете в машината за смесване около 2/3 от водата за смесване, добавете UNTERSANA и останалата вода; продължете смесването, докато се получи хомогенна смес без бучки. Водата за сместа може да варира от 22 до 25% от теглото на торбата в зависимост от желаната консистенция. След завършване на смесването, изчакайте няколко минути, преди да положите продукта.

“Напръскайте” продукта с пластично – флуидна консистенция върху основите за прилагане, с маламашка и мистрия или с помпа за шпакловане. Защитете свежите повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър, обърнете внимание на влажното продължително втвърдяване.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

За правилно залепване на последващата шпакловка е препоръчително да се приложи преди пълното втвърдяване на продукта на основата на вар UNTERSANA (в рамките на 24-36 часа).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Противосолен захващащ продукт на основата на вар (прилаган при “ронене” или “люпене”) за образуването на залепващ мост за лесна основа на последващи нормални, изсушаващи и/или леко дишащи шпакловки на основата на хидравлична вар.

Митнически код: 3824 5090

Консумация:

От 4 до 6 kg UNTERSANA на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва с продукт на основата на вар.

Позволени повърхности: 

 • Тухли
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Торба от 25 kg
 • Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

Приложение:

 • Мистрия
 • Маламашка
 • Машина за измазване

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 1,5 mm
 • Без разтворители
 • Смесете с вода: 22-25 %
 • Незапалим
 • Отворено време: 60 min
 • Препоръчителна минимална дебелина: 4 mm
 • Температура на приложение: +5 / +30 °C
 • Налични цветове Светло сив

Технически характеристики:

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1015 -18): 0.48 kg•h^0.5/m²

 • Топлинна проводимост λ: 1.0 W/m*K

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 3 дни

 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 2.42 N/mm²

 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1850 kg/m³

 • Еластичен модул (EN 13412): 11500 N/mm²

 • Реакция на огън (EN 13501 -1): A1 _

 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): > 26 N/mm²

 • Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): > 4 N/mm²

 • Въздухопропускливост (UNI EN 1015-19): 14 μ

Почистване на инструменти:

вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.