Menu Close

CONSILEX SMOG REMOVER

Еxclusive representative of  

Спeциален почистващ препарат за отстраняване на смог и графити от стени​

ОПИСАНИЕ

CONSILEX SMG REMOVER е иновативен продукт, предназначен за почистване на почернели фасади, особено покрити със сажди от замърсяване и смог, както и графити. Идеален е за почистване на външни стени, фасади и покриви от естествен камък, открити тухли, бетон и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съставен от специални уплътнени повърхностноактивни вещества, CONSILEX SMOG REMOVER предлага значителни предимства по отношение на лесното приложение,  ефективността и безопасността, за разлика от обикновено използваните корозивни продукти. Под формата на хомогенен гел, той може много лесно да се нанася с четка, без разтичане. Не съдържа натрий и калий и не изисква неутрализация след изплакване.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът трябва да се използва в чисто състояние, без разреждане. Разклатете добре опаковката преди употреба и извършете предварителни тестове върху малка част от повърхността преди употреба.

Приложете продукта с четка върху основата, която ще се обработва, в пропорция на около 300 g/m² (променлива в зависимост от вида и порьозността на основата). Оставете да подейства в интервал от време между 30 и 60 минути. Не позволявайте продукта да изсъхне напълно върху основата. След изтичане на времето, необходимо на активните съставки за извършване на почистващото действие, отстранете продукта от основата с водоструйка с налягане от 150 bar. При почистването си продуктът отстранява също и повърхностно оцветените обработки и покрития и може леко да стане матов върху алуминиевите повърхности. Следователно, защитете всички цветни повърхности, разположени в близост до зоната на приложение, включително алуминиевите врати и прозорци, тъй като отлаганията на продукта, дори неволно, могат да обезцветят повърхностите.

За идеално приложение трябва да се използва CONSILEX SMOG REMOVER, когато температурата на основите е между 5 °C и 30 °C. Да не се използва при дъжд или много високи температури (над 35 °C).

Не разреждайте и не смесвайте с други продукти. Да не се прилага върху мокри основи. Да не се прилага върху боядисана основа, освен ако не са проведени пълни предварителни тестове; някои бои могат да да се повредят от прилагането на продукта.

При нормални условия на употреба, които осигуряват подходяща вентилация, не е необходимо да се използват средства за защита на дихателните пътища; ако са на закрито или с лоша вентилация, носете защитни маски. Работете с продукта, като използвате ръкавици и защитни очила.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За консултация, моля посетете сайта: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Премахване на графити и на черни налепи, образували се в следствие на отлагания на смог и сажди от фасадите на сгради и паметници и на всички граждански и промишлени сгради.

Митнически код : 3402 9010

Консумация:

Около 0,30 kg CONSILEX SMOG REMOVER на всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на обработване.

Позволени повърхности: 

 • Гипсови мазилки
 •  Бетон
 •  Тухли
 •  Варовик
 • Смесена зидария
 • Каменна зидария
 • Скалисти стени

Опаковки:

 • Туба 5 kg
 • Туба 25 kg

Приложение:

 • Четка
 • Валяк

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Без разтворител

 • Незапалим
 • специфично тегло: 0.85 kg/dm³

 • Отворено време на съда: 20 min

 • Температура на приложение: +5/+30 °C

 • Използвайте защитни ръкавици
 • Използвайте защитни очила
 • Налични цветове Бежов

Технически характеристики: 

 • Неразтворим продукт
 • Продукт образуващ филм

 • Точка/интервал на кипене: 100 ° С

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Основата на приложението трябва да бъде суха.