Menu Close

CONSILEX MUFFA REMOVER

Еxclusive representative of  

Алгициден, антибактериален екологичен разтвор против плесен

ОПИСАНИЕ:

CONSILEX MOULD REMOVER е екологично решение на специфични активни съставки за елиминиране на утайки от биодеградиращи вещества: плесени, гъби, мъхове, водорасли, лишеи, бактерии и др. от зидария, в пълно съответствие с екологичните протоколи, като се обръща особено внимание на интервенциите в областта на биостроителството и възстановяването на исторически и монументални сгради. Над 150000000 кв.м. възстановени сгради и над 30 години история, гарантират качеството и ефективността на продукта.

CONSILEX MOULD REMOVER е на основата на кватернерни амониеви соли и е изцяло без хлор и сода.

За да се насърчи екологичното състояние на повърхността, върху която е приложен, подходяща за предотвратяване на плесени и биодеградиращи организми, продуктът е проектиран с бавна биоразградимост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Без киселини, сулфати, хлоропроизводни, разредители, отровни или вредни вещества и вредни за растителността. Ефективната биоразградимост е 95% за около 4 седмици.

Не причинява никакво замърсяване, няма агресивни и/или вредни ефекти върху стенните покрития и върху околната растителност. Действието на CONSILEX MUFFA REMOVER става все по-очевидно с течение на времето.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

CONSILEX MUFFA REMOVER е готов за употреба, практичен и лесен за нанасяне; достатъчно е да се напръска по повърхностите. В рамките на 2-3 седмици води до физическото отстраняване на утайки от биодеградирали вещества, избягвайки по-сериозните операции, които в противен случай са необходими. Ако след правилно прилагане по отношение на количеството и метода, са все още видими проявите на биодеградация, се препоръчва операцията да бъде повторена, докато не бъдат напълно елиминирани.

Не смесвайте с продукти на хлорна основа и не прилагайте продукти на хлорна основа преди или след полагане на CONSILEX MUFFA REMOVER.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отстраняване на мухъл и и биодетериогенни прояви като цяло от зидария, бетон, шпакловки и др.

Митнически код : 3808 9290

Консумация:

Около 0,20 литра CONSILEX MUFFA REMOVER на всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на обработване.

Позволени повърхности:

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 •  Гипсокартон
 •  Гипс
 •  Дърво
 •  Фиброцимент
 •  Тухли
 •  Варовик
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Бутилка 1 l
 • Туба 5 l
 • Туба 25 l

Приложение:

 • Спрей без въздух на ниско налягане
 • Панел
 • Пръскане

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Незапалим
 • Без разтворител
 • Материал 100% еко-съобразен
 • Специфично тегло:1.0 kg/dm³
 • Устойчив на UV лъчи
 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: прозрачен

Технически характеристики:

 • Нетоксичен материал

Почистване на инструменти: 

Вода