Menu Close

OSMOCEM iTOP

Еxclusive representative of  

Дву-компонентна циментова хидроизолация-гъвкава, осмотична и деформируема 

 • бетонни работи

 • покриви

 • басейни

 • асансьорни шахти

 • тераси, балкони

 • покривни градини

 • цветарници

 • канали

 • тунели

 • мостове

 • мазета

 • зони за съхранение на храна

ОПИСАНИЕ: 

OSMOCEM iTOP

OSMOCEM iTOP e осмотично дву-компонентно циментово съединение за хидроизолация с добавени специфични гъвкави полимери. То е пластично деформируемо и устойчиво дори при контраустойчивост, за да направи непропускливи бетонни работи, покриви, басейни, напукана мазилка, асансьорни шахти, балкони, тераси и др. Може да се използва и за ремонт и защитно покритие на хидравлични съоръжения и морски конструкции или във водна атмосфера.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

OSMOCEM iTOP се характеризира с изключителна лекота на нанасяне, тъй като е наистина надеждна. Позволява прилепване към обработваните повърхности и осмотична дифузия. Също така е ефективен в условия на отрицателна хидростатична тяга (контраудър) и е приложим като покритие при покривни градини и цветарници поради своята устойчивост на механичното действие на корените.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Смесете сухия компонент (компонент А) с хидратиращия разтвор (компонент Б) с помощта на бормашина на ниски обороти или друг ефективен механичен смесител, като постепенно добавяте сухия компонент към течността. Продължете да бъркате, докато се получи хомогенна смес без бучки.

След смесване изчакайте няколко минути, след което разбъркайте отново, преди да нанесете.

За да се подобри допълнително ефективността от покритието (например при хидроизолация на тераси и балкони) е препоръчително да добавите ARMAGLASS 160 алкално устойчива армираща мрежа от фибростъкло между първия и втория слой, с приблизителна консумация от около 3-4 кг/м2.

Да не се полага при пряка слънчева светлина и да се обърне внимание на защитата и втвърдяването при влага. Да не се прилага върху нископорести или непорести повърхности или предварително покрити с хидроизолационни обработки като цяло, освен след подходящи за създаването на релеф  шлифовъчни машини и оборудване, подходящи за подготвителна обработка на повърхностите или след подходяща обработка с подходящи полимерни грундове.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за използване на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответства на настоящото състояние на нашите научни и практически познания.

Всички отчетени технически данни и данни за ефективността са резултат от лабораторни тестове, проведени в контролирана среда и по този начин могат да бъдат обект на модификация във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение.

Тези, които желаят да използват продукта, трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ за предвидената употреба, като поема цялата последваща отговорност.

Техническите и характеристичните подробности, съдържащи се в този информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: www.azichem.com. Датата на ревизията е посочена в пространството отстрани. Настоящото издание отменя и заменя всяка предишна версия.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете най-новия Информационен лист за безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, фрази за риск и друга информация относно безопасното транспортиране, използване и изхвърляне на продукта и неговата опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРОЛОЖЕНИЯ: 

OSMOCEM iTOP  е разработен за хидроизолационна обработка на подземни конструкции и зидарии, плувни басейни, резервоари, цветарници, покривни градини, канали, тунели, мостове, мазета, зони за съхранение на храна и др.,     

при достатъчно порьозни и абсорбиращи повърхности без други водоотблъскващи и/или хидроизолационни повърхностни обработки били те химически (силоксани, епоксидни, полиуретанови и др.) или естествени (восъчни). Подходящ както за положителни, така и за отрицателни хидростатични условия на тяга. Може да се използва и за хидроизолация на тераси и балкони.

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

Приблизително 1,6 kg / m² OSMOCEM iTOP за всеки милиметър дебелина, която трябва да се направи.

Позволени повърхности: 

 • Мазилки
 • Бетон
 • Сглобяем бетон
 • Фибро-цимент
 • Тухли
 • Смесени стени (тухли и камъни)
 • Каменни стени
 • Подова замазка
 • Скални стени

Опаковки:

 • Торба 25 kg [A]
 • Туба 8 kg [B]
 • Комплект: 1 Торба 25 kg [A]  + 1 Туба 8 kg [B]

Приложение: 

 • Мистрия
 • Машина за мазилки
 • Четка
 • Валяк
 • Шпатула
 • Пръскачка

Основни характеристики: 

 • Маркиран продукт

 • Мин. препоръчителна дебелина: 1<5 мм
 • Годност: 12 месеца
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C

 • Налични цветове: Бял / Сив

 • Максимален диаметър на агрегата: 0<5 мм

 • Отворено време: 50-70 min

 • Без разтворители

 • Да се нанася на две ръце

Технически характеристики: 

 • Определяне на сцеплението чрез директно сцепление (Fh) (UNI 2.2 N/мм²

 • EN 1542):

 • Адхезия към основата: > 1.0 N/mm²
 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1062-3): 0.027 kg¨h^0.5/m²
 • Коефициент на пропускливост (UNI EN 1062-3): < 5 mm

 • Якост на натиск след 28 дни: > 9.0 N/mm²
 • Якост на натиск на 2 дни: 2.5 N/mm²

 • Плътност: 1600 g/l

 • Излагане на изкуствено изветряне-2000 часа (UNI EN 1062- няма подуване. без напукване.

  11): без лющене 

 • Сила на огъване след 28 дни: > 3.0 N/mm²

 • Сила на огъване на 2 дни: > 1.0 N/mm²

 • Надлъжно удължение при скъсване (DIN 53504): 15 %

 • Съотношение на смесване на компонентите A>B: 3.12:1  
 • Пропускливост на CO2 (UNI EN 162-6): Sd 93 m
 • Пропускливост за водни пари (UNI EN ISO 7783-2): Sd 0.9866
 • Термична съвместимост след шоково охлаждане – бурни цикли: 1.8 N/mm²

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите трябва да са чисти, без замърсявания, ронливи и несъответващи части, прах, хидроизолационни обработки като цяло и т.н. , подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане на суха повърхност”.