Menu Close

SANAXIL P

Еxclusive representative of  

Нетоксична дишаща боя за употреба на закрито и на открито с калиеви силикати

ОПИСАНИЕ:

SANAXIL – P е дишаща, естествена, нетоксична боя, за външни и вътрешни повърхности, за адхезия и микрокристална структура на базата на стабилизиран калиев силикат. Състав на основата на минерали, с високи естествени свойства срещу мухъл и против кондензация, приготвена по традиционни рецепти, за употреба при интервенции в сферата на биостроителството, в нови сгради и при реставрация на антични и монументални сгради.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SANAXIL P се състои от калиев силикат и естествени пигменти. Има много висока способност за дишане, силна защита срещу мухъл и антибактериална защита. Не съдържа разтворители, разредители, вредни вещества и токсични емисии като цяло и без термопластични ефекти.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете SANAXIL P с четка, валяк или спрей като броя на слоевете зависи от абсорбацията на повърхностите. SANAXIL P е “без прах” (започва да се усеща твърд при допир) след около 1 час. Може да се нанася повторно след 4-6 часа и ще бъде напълно сух в дълбочина след 10-16 часа.

SANAXIL P може да се използва във вида, в който е или разреден, със SANAXIL FIX, в съотношение 15 -20% в тегло.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Пазете от зъмръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както инструкциите и препоръките за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. Всички отчетени технически данни и резултати са резултат от лабораторни тестове, провеждани в контролирана среда и по този начин могат да бъдат подложени на промяна във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. Желаещите да използват продукта са длъжни да определят преди употреба дали същия е подходящ за предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Да не се прилага върху повърхности на основата на гипс, върху не узрели повърхности, върху влажни или горещи повърхности, директно огрявани от слънце. Избягвайте продължително пряко излагане на пресни повърхности на вятър и слънчева светлина.

По време на приложение, защитавайте стъкла, емайлирани метали, алуминий, лъскавите плочки и т.н. които могат да бъдат матирани при случаен контакт със силикатни разтвори.

В зависимост от температурните условия по време на изготвянето и по време на фазите на изсъхване и сушене, цветовете могат да претърпят леки хроматични промени.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Декоративни бои и шпакловки за помещения на закрито и на открито.

Митнически код : 3209 9000

Консумация: 

От 0,30 до 0,40 литра SANAXIL P на всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на обработване.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 • Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени   строителни разтвори
 • Сглобяем бетон
 • Бои и мазилки

Опаковки:

 • Кофа от 4 l
 • Кофа от 14 l

Приложение:

 • Четка
 • Валяк
 • Пръскане

Основни характеристики:

 • Нанесете на две ръце
 • Срок за съхранение: 12 месеца
 • Специфично тегло: 1.46 kg/dm³
 • Температура на приложение: +8 / +30 °C
 • Налични цветове: изискайте налични цветове

Технически характеристики: 

 • Коефициент на пропускливост (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^0.5/m²
 • pH: 13
 • Сух остатък (10’ на 150°C): 59 %

 • Устойчивост на мокро износване (EN 13300 – категория): 2
 • Въздухопропускливост (UNI EN 1015-19): 50 μ

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др… Съществуващи бои (миещи се, органични, с разтворители и др.) трябва да бъдат внимателно отстранявани.

Предварително обработете опорите с фиксатора SANAXIL FIX.