Menu Close

SANAZIEG

Еxclusive representative of  

Специфичен лепилен разтвор за фугиране и запълване на открита лицева зидария

ОПИСАНИЕ:

SANAZIEG е залепващ хоросан с висока степен на дишане и формоване, на основата на хидравлична вар, за запълване на фуги между каменни елементи, тухли, лети форми, декоративни артефакти и др., при интервенции при био-строителство, при ново строителство и при реставрация на исторически и монументални сгради. Към него могат да се добавят оцветяващи почви, декоративни инертни материали и т.н.

ДОПОЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SANAZIEG е продукт, състоящ се от хидравлична вар, бутицин, каолин, калциев казеин, сол на Виши, винена киселина, амониеви соли и естествени влакна. Има висока хигроскопичност и възможност за дишане, не съдържа цимент, смоли, разтворители и радиоизлъчващи елементи.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изсипете около 2/3 от водата за смесване в смесителя. Постепенно се добавя SANAZIEG и необходимата вода, като смесването се удължава до получаването на хомогенна смес без бучки с желаната консистенция. Приблизително необходимата вода за сместа е приблизително 14-16% (3,5 – 4 литра на торба от 25 kg).

Нанася се с мистрия, механична машина за шпакловане и т.н., в празнини, приготвени, както е посочено.

За да се подчертае агрегата, избършете с влажна гъба или четка веднага щом започне втвърдяването на шпакловката SANAZIEG. За по-значими отстранявания, напръскайте със забавящи разтвори от типа PRERIT непосредствено след нанасянето.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Защитете свежите повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър, обърнете внимание на влажното продължително втвърдяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Свързване и запълване на междинни пространства между тухли или между тухли и камъни, в корнизи, и декоративни изделия и др., при реставрация и обновяване на старинни и исторически сгради.

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

Приблизително 1,6 kg SANAZIEG на кубичен дециметър обем за пълнене (средно 10-15 kg/m² тухлена зидария за пълнене).

Позволени повърхности:

 • Тухли
 • Смесени зидарии
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Торба от 25 kg
 • Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

Приложение:

 • Мистрия
 • Дозиращ пистолет
 • Помпа
 • Шпатула

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Максимален диаметър агрегат: 0.8 mm

 • Смесете с вода: 14-16 %

 • Годност на съда: 60 min

 • Налични цветове Светъл лешник

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 13057): 0.40 kg•h^0.5/m²

 • Коефициент на пропускливост (UNI EN 1015-19): 18 μ

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 30 дни

 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 1.42 N/mm²
 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015): > 23 N/mm²
 • Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm²

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.