Menu Close

SYNTECH PROFIX

Еxclusive representative of  

Двуомпонентен уретан в пълнител
за бързи ремонти на бетон

ОПИСАНИЕ: 

SYNTECH PROFIX е дву-компонентна паста, на основата на полиестерни смоли, за бързо структурно фиксиране и закрепване на вложки и конектори като цяло. Това е смола с бързо втвърдяване (втвърдява се само след 6 минути при температура 20°C), която позволява използването на метални вложки само 2,5 часа след инсталирането.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SYNTECH PROFIX е бърза и лесна за употреба система, която осигурява висока ефективност по отношение на проникване, сцепление и механична устойчивост. По-специално, при бетонни конструкции, естествени камъни, твърди и кухи тухли и др., смолата SYNTECH PROFIX, проникваща в порестите системи, които ограничават перфорацията, позволява постигането на много високи допустими натоварвания, регулируеми и градуируеми чрез промени на закрепващия елемент, на дълбочината на закрепване и т.н.

SYNTECH PROFIX е опакован в патрон с две отделения, специалният връх на който смесва двата компонента директно по време на екструдиране, като незабавно активира реакцията на полимеризация.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  

За лесната употреба на пълнителите SYNTECH PROFIX са предвидени следните принадлежности:

 • Пистолет за смоли в пълнител с бутало
 • Мрежести втулки (само за празни зидарии и перфорирани блокове)
 • Смесващ накрайник за патрон с две отделения (накрайник за смесване)

Извлича се SYNTECH PROFIX в количеството, необходимо за закрепване в гнездото.     Поставете металната вложка, което трябва да бъде закрепена в рамките на няколко секунди след екструдирането. Не докосвайте вложката по никаква причина, до сигурното втвърдяване на смолата.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта при температури между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Следва да се отбележи, че въпреки че SYNTECH PROFIX се състои от два компонента (бикомпонентен), в заглавието на този информационен лист продуктът е представен като “еднокомпонентен”. Причината се дължи на това, че и двата компонента на продукта са опаковани в една и съща опаковка (един патрон с два корпуса), които не могат да бъдат разделени един от друг и имат един информационен лист за безопасност, описващ и двата.

Фиксиране на съединители, пръти, плочи, метални заготовки, огради, дограми, порти, рафтове, арматурни пръти и др., в опори от различно естество, с особена ефективност при наличие на бетон, естествени камъни, плътни тухли, перфорирани тухли (през мрежести втулки) и др.

Митнически код: 

Консумация:

Приблизително 1,72 kg SYNTECH PROFIX за кубичен дециметър обем, който трябва да се напълни (променлив в зависимост от условията на употреба).

ИНФОРМАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: Виж листа с технически данни (pdf технически данни)

Позволени повърхности:

 • Бетон
 • Сглобяеми
 • Дърво
 • Фиброцимент
 • Варовик
 • Туфа
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария
 • Подови замазки
 • Скалисти стени

Опаковки:

 • Пълнител bi-mix от 400 cc
 • Кутия: 12 x (Патрон bi-mix от 400 cc)

Приложение:

 • Ръчно приложение
 • Дозиращ пистолет

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Специфично тегло: 1.67 – 1.77 kg/dm³
 • Годност на съда: 4-20 s
 • Продукт на базата на разтворител
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • Носете защитни очила
 • Температура на приложение
 • Налични цветове: кехлибарен

Технически характеристики: Виж листа с технически данни (pdf технически данни)

Почистване на инструменти: Разредител Nitro

 

 

 

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др.