Menu Close

GROUT 6 HP

Еxclusive representative of  

Реопластичен структурен бетон за изливане, с много висока якост

ОПИСАНИЕ: 

GROUT 6 HP е отливен циментов разтвор с много високоефективни характеристики, използван за структурни вграждания на армиран бетон, снабден с механична устойчивост чрез компресия и гъвкава тяга, много по-високи от нормалните структурни бетони.

GROUT 6 HP се предлага и във версията SFR, с добавени към него метални фибри READYMESH MM-150, които осигуряват на конгломерата отлична гъвкавост и ефективност при тяга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКОРОЗИВЕН и ЗАЩИТЕН капацитет върху АРМАТУРНИТЕ ЖЕЛЕЗА; силните точки на GROUT 6 HP са:

 • сместа от суперфини свързващи вещества с висока устойчивост, съчетани с много фин силициев диоксид с позоланова активност, прави хоросаните, в края на процеса на втвърдяване, водоустойчиви по своята същност;
 • силно алкалното pH (> 12) предпазва арматурните железа за пораждане на корозия;
 • незначително дишане на въглеродния диоксид придава на втвърдените хоросани много високи характеристики срещу карбонизация.

Комбинацията от тези антикорозионни характеристики прави НЕНУЖНА класическата пасивна обработка на арматурните железа, подготвени за отливане на циментов разтвор при условие, че между операциите по почистване на белия метал и отливането на отливния хоросан не е изтекло много време, с риск от ново възникване на окислителни процеси. Поради това, само в случай на дълги периоди на експозиция между операциите по почистване на желязото и отливките от отлян хоросан, се препоръчва да се третира с пасивен разтвор (REPAR MONOSTEEL или REPAR STEEL), приложен с четка и локализиран само върху стомани за армиране.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

GROUT 6 HP

Смесете цялото съдържание на една торба GROUT 6 HP с ефективни миксери с  вертикална ос в продължение на най-малко 6 минути, като първоначално добавяте малко по-малко количество вода (9% = 2,25 l/торба от 25 kg) в сравнение с общото разрешено количество вода (10% = 2,5 l/торба от 25 kg), като същевременно поддържате смесването в продължение на най-малко 4 минути.

След изтичане на времето за смесване се оценява консистенцията на сместа и ако е необходимо, се добавя постепенно останалата вода до желаната консистенция на обработване, без да се превишава границата от 10% (2,5 l/ торба от 25 kg), като се смесва при високи обороти в минута в продължение на поне още две до три минути.

За леене на големи площи е препоръчително да добавите ЧАКЪЛ (GHIAIETTO 6.10) (консултирайте съответния лист с технически характеристики и поискайте от нашия технически отдел повече информация за подходящото дозиране на ЧАКЪЛ (GHIAIETTO 6.10).

GROUT 6 HP SFR

Еднокомпонентният продукт е опакован в торби от 25 kg, готови за употреба.  Смесете цялото съдържание на една торба GROUT 6 HP SFR с ефективни смесители в продължение на най-малко 6 минути, като първоначално сипете по-малко количество вода (9% = 2,25 l/торба от 25 kg) спрямо общото разрешено количество вода (11% = 2,75 l/торба от 25 kg) и поддържайки смесването в продължение на най-малко 4 минути.

След изтичане на времето за смесване се оценява консистенцията на сместа и ако е необходимо, се добавя постепенно останалата вода до желаната консистенция на обработване, без да се превишава границата от 11% (2,75 l/ торба от 25 kg), като се смесва при високи обороти в минута в продължение на поне още 2-3 минути.

За леене на големи площи е препоръчително да добавите ЧАКЪЛ (GHIAIETTO 6.10) (консултирайте съответния лист с технически характеристики и поискайте от нашия технически отдел повече информация за подходящото дозиране на ЧАКЪЛ (GHIAIETTO 6.10).

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Като се имат предвид свойствата на продукта за самоизравняване и способността му за самоуплътняване, се препоръчва да се обърне необходимото внимание на фазата на вибрации. Прекомерното усърдие във вибрационната операция може да влоши естетическите характеристики на получения продукт.

Не използвайте при липса на подходящи странични ограничители.

Погрижете се за защитата и втвърдяването при влага на изложените повърхности.

Предприемайте процедури за отливане, които могат да гарантират отсъствието на празнини и прекъсвания; отливайте хоросана само от едната страна на периметъра за отливане, за да се избегнат въздушни джобове.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Изпомпване или изливане на структурни възстановки, възстановяване на конструкции, укрепване, закрепване, регулиране на размерите, анкерни закрепвания с големи размери, дейности по формоване, възстановяване на повредени подове и др., чрез изпомпване на струи или отливки.

Митнически код: 3824 5090

Консумация: Приблизително 20,50 kg/m² GROUT 6 HP за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи (около 2050 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности: 

 • Бетон
 • Сглобяем бетон
 • Смесени зидарии
 • Оксидирани арматурни железа

Опаковки:

 • Торба от 25 kg
 • Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

Приложение:

 • Изливане

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца

 • Максимален диаметър агрегат: 6 mm

 • Смесете с вода: 10 %

 • Отворено време: 10 min

 • Препоръчителна минимална дебелина: 2,5 cm

 • Препоръчителна максимална дебелина: 20 cm

 • Температура на приложение: +5 / +35 °C

 • Налични цветове Сив

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.