Menu Close

SYNTECH ROADWARE

Еxclusive representative of  

Двуомпонентен уретан в пълнител
за бързи ремонти на бетон

ОПИСАНИЕ: 

SYNTECH ROADWARE е хибриден двукомпонентен уретан с високо проникване, който в комбинация с кварц произвежда твърд, моментален полимер за поправка на пукнатини и процепи в бетонни подове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SYNTECH ROADWARE има много нисък вискозитет, който позволява на продукта да проникне дълбоко, дори и в най-тесните пукнатини. Има ограничено време за реакция, в действителност, в рамките на 10 минути при 20°C материалът се полимеризира напълно и се катализира бързо дори в среди с температури под 0°C. Има добра устойчивост на химическа атака. Когато се комбинира с кварцов прах, SYNTECH ROADWARE образува силно устойчиво съединение със свойства, подобни на съществуващите бетонни, но с гъвкавост, която се запазва във времето.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете SYNTECH ROADWARE директно върху пукнатината или деградиралата зона, до цялостно запълване на празното пространство. Добавете кварц директно върху процепа и повторете операцията за полагане на SYNTECH ROADWARE. Изгладете със шпатула и оставете продукта да реагира.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Отворените контейнери трябва да се използват незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Запълване на пукнатини или процепи в бетона, възстановяване на целостта в деградирал бетон, ремонт на счупвания и издутини в бетона.

Митнически код : 3909 5090

Консумация:

С пълнител SYNTECH ROADWARE се ремонтират средно 50 линейни метра с ширина на процепа от 5 mm.

Позволени повърхности: 

 • Бетон

Опаковки:

 • Пълнител bi-mix от 600 ml

Приложение:

 • Дозиращ пистолет

Основни характеристики: 

 • Сцепление с основата: 13.7 MPa
 • Годност на съда: 10 min

 • Съотношение на смесване: 1:1
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици

 • Налични цветове: Тъмно сиво

Технически характеристики: 

 • Удължение при скъсване: 6 %

 • Съдържание на COV: 5,5 g/l Твърдост (при 22°C): 72D _

 • Издръжливост на теглене: 30 MPa

 • Вискозитет: < 9 mPa·s

Почистване на инструменти:

Разредител Nitro

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Разширете леко пукнатината с флекс, за да улесните проникването на SYNTECH ROADWARE. Преди да приложите продукта, почистете с прахосмукачка натрупалия се прах. Повърхността трябва да бъде чиста и без прах или замърсявания.