Menu Close

REPAR TIX SPEEDY HP

Еxclusive representative of  

Тиксотропен циментов хоросан за бързо втвърдяване​

ОПИСАНИЕ:

REPAR TIX SPEEDY HP e структурно тиксотропно реопластично циментово съединение с контролирано свиване, с подходящо добавени супер пуцоланови пълнители, захващащи ускорители на втвърдяване и стъклени микрофибри. Съединението е с голяма скорост на втвърдяване, отлична обработваемост и отлично прилепване върху циментови повърхности, които трябва да бъдат възстановени. Продуктът е разработен основно за малки/средни ремонти и реконструкции на места, където скоростта на изпълнение е важна, като например пътни, и летищни дейности.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Излейте около 2/3 от очакваната предвидена вода за смесване в смесителя, добавете REPAR TIX SPEEDY HP и останалата вода; продължете смесването до получаване на хомогенна смес без бучки. Водата за смесване трябва да бъде около 16 -18% от теглото на продукта.
След смесването, използвайте незабавно продукта за необходимите обработки, като се обръща внимание на високата скорост на втвърдяване. Препоръчително е да се смесва по малко продукт, само количеството, което може да се използва в рамките на 10 минути след смесването (внимание, температурата на помещението също ще повлияе значително на времето, необходимо за втвърдяване на продукта!).

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Да не се прилага при наличие на пряка слънчева светлина и/или прекомерна вентилация. Погрижете се за защитата и влажното, продължително втвърдяване при влага на изложените повърхности. Поради бързото време на втвърдяване се препоръчва да се приготвят малки количества от продукта наведнъж, за да се избегнат отпадъци и разхищения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Подходящ за работа и реконструкция на липсващи участъци и кухини, особено при структурно възстановяване на повреден бетон. Обемна реконструкция на бетонни покрития при стоманобетонни конструкции или в сглобяеми сегменти.

Митнически код : 3824 5090

Консумация: 

Приблизително 19 kg/m² REPAR TIX SPEEDY HP за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи (около 1900 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности:

• Бетон
• Сглобяеми
• Асфалт

Опаковки:

– Торба от 25 kg

Приложение:

– Мистрия
– Шпатула

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 0.7 mm
 • Смесете с вода: 16 – 18 %
 • Специфично тегло: 2.105 kg/dm³
 • Годност на съда: <15 мин.
 • Препоръчителна максимална дебелина: 5 cm
 • Налични цветове: Сив

Технически характеристики: 

 • Слепване към опората (UNI EN 1015 -12): 1.2 N/mm²
 • Еластичен модул (EN 13142): 21000 N/mm²
 • Устойчивост на компресия след 01 ден (EN 12190): > 20 N/mm² Устойчивост на компресия след 03 дни (EN 12190): > 35 N/mm²
 • Устойчивост на компресия след 07 дни (EN 12190): 40 N/mm²
 • Устойчивост на компресия след 08 часа (EN 12190): > 7 N/mm²
 • Устойчивост на компресия след 28 дни (EN 12190): > 50 N/mm²
 • Устойчивост на огъване след 28 дни (EN 12190): > 8.5 N/mm²
 • Време на захващане (EN 196 -3): 40-60 min

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”.