Menu Close

RASOCOAT

Еxclusive representative of  

Мазилка/лепило за изолационни системи с полистиреново покритие

ОПИСАНИЕ:

RASOCOAT e предварително смесено еднокомпонентно прахообразно съединение на основата на хидравлични свързващи вещества, хидродиспергиращи се смоли, силикатни агрегати и подбрани варовикови материали и специфични агенти. С RASOCOAT и добавяне единственото на вода, е възможно да се произведе на място тиксотропен лепилен разтвор, лесен за нанасяне, подходящ за залепване към зидария или стар гипс и последващо шпакловане, подсилено с мрежа от стъклени влакна на изолационни покрития от експандиран полистирен.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поставете в бетонобъркачката 2/3 от общата вода за смесване, постепенно добавяйте продукта и останалата вода, като разбърквате докато се получи хомогенна смес с желаната консистенция и без бучки. Оставете сместа да престои около 5 минути и след това продължете с допълнително кратко смесване.
Разтваря се с мистрия или маламашка, като се използват методите, специфични за конкретното приложение и се като се обърне внимание на следните процедури:
– При приложения със залепване на полистиренови панели изчакайте поне 24 часа (на 20°C), преди да продължите с последващите обработки (шпакловане и т.н.).
– При приложения за шпакловане, използването на устойчива мрежа от алкално фибро стъкло ARMAGLASS 160. Мрежата трябва да бъде притисната с гладка шпатула върху сместа, което все още е прясно, с предупреждение да се създаде припокриване от най-малко 10 cm при снадките между панелите. След изсъхване на първия слой RASOCOAT, пристъпете към равномерното прилагане на следващия слой.
Консумацията за залепване на панелите е около 5 -6 kg/m². Консумацията подсилено изглаждане на панелите е около 4,5 -5 kg/m².

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.


Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.


Да се пази от пряка слънчева светлина, вятър и дъжд. Погрижете се за правилното продължително втвърдяване при влага на шпаклованата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Създаване на шпакловки, покрития и лепила при топлоизолационни системи за облицовка, включително конструкции с полистиренови панели от пяна.

Митнически код: 3824 5090

Консумация: 

Като лепило: приблизително 5,5 kg/m² Като подсилена шпакловка: от 2,5 до 3 kg/m².

Позволени повърхности: 

• Замазки
• Бетон
• Фиброцимент
• Зидарии с кухи тухли
• Каменна зидария
• Термоизолационни панели

Опаковки:

– Торба от 25 kg

Приложение:

– Мистрия
– Маламашка
– Маламашка от гъба
– Шпатула
– Шпатула със зъбци

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 0.6 mm
 • Без разтворител
 • Смесете с вода: 18-20 %
 • Незапалим
 • Срок на годност на съда: 120 min
 • Препоръчителна максимална дебелина: 3 mm
 • Препоръчителна минимална дебелина: 2 mm
 • Температура на приложение: +8 / +30 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Налични цветове:  Сив

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1015 -18): 0.26 kg•h^0.5/m²
 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 0.85 N/mm²
 • Обемна маса: 2.05 kg/l
 • Сух остатък (ETAG 004): 99.45 %
 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): 27 N/mm²

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др.