Menu Close

PROTECH GRAFFITI ONE SHOT

Еxclusive representative of  

Защита от графити за стени и сгради, позволяващ едно почистване

ОПИСАНИЕ

PROTECH GRAFFITI ONE SHOT е готов за употреба прозрачен продукт на водна основа, създаден за защита на сгради от вандализъм и графити.Със специалния си състав PROTECH GRAFFITI ONE SHOT създава бариера, която пречи на оцветителя да навлезе в материала, като запазва първоначалните стойности на дишане на третираната основа. Това е продукт, който при измиване за отстраняване на графитите трябва да се нанася отново, за да се запази защитата на основата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

PROTECH GRAFFITI ONE SHOT може да се прилага с валяк, четка или безвъздушно пръскане до отстраняване. Като цяло, е достатъчно еднократното прилагане на продукта, за да се постигне добър резултат. В случай, че има нужда от второ приложение, за особено абсорбиращи основи, можете да приложите продукта 30 дни след първото приложение. За отстраняване на графитите е необходимо повърхността да се почисти с гореща вода при около 80° C под налягане.

След отстраняване на графитите, защитата трябва да бъде възстановена чрез повторно нанасяне на PROTECH GRAFFITI ONE SHOT.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +10°C и +30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Проверете за евентуални хроматични промени, като извършите експериментално полагане върху тестови повърхности. Уверете се, че основите са чисти, сухи и компактни, и също така са в състояние да издържат на налягането на машината за миене под налягане и термичните промени, дължащи се на горещата вода за миене.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Премахване на графитите от фасадите на сгради и паметници и на всички граждански и промишлени сгради.

Консумация: 

Около 0,15 – 0,30 kg PROTECH GRAFFITI ONE SHOT за всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на третиране.

Позволени повърхности:

 • Замазки
 •  Бетон
 • Сглобяем бетон
 •  Тухли
 • Бои и мазилки
 • Естествени камъни

Опаковки:

 • Туба от 25 kg
 • Туба от 5 kg

Приложение:

 • Безвъздушно при ниско налягане
 • Четка
 • Валяк
 •  

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Без разтворител

 • Незапалим
 • специфично тегло: 0.98 kg/l

 • Температура на приложение: +10 / +35 °C

 • Употребявайте като носите защитни ръкавици

 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Млечно бяло

Технически характеристики: 

 • pH: 9 – 10.5

Почистване на инструменти: 

Вода