Menu Close

SANASTOF

Еxclusive representative of  

Дишаща шпакловка, изсушаваща, макропореста, за крайна обработка

ОПИСАНИЕ:

SANASTOF е предварително смесен минерален състав на основата на естествена хидравлична вар, микросилий с позоланова активност, подбрани агрегати, микрофибри с висока здравина, леки топлоизолационни агрегати с нисък еластичен модул. Използва се за шпакловане и изравняване както на закрито, така и на открито. Напълно съвместим е с множество повърхности: варови мазилки, варов цимент, циментови хоросани, бетон, порести камъни, тухли. Характеристиките му го правят особено подходящ за био-строителни дейности и при реставриране на исторически и монументални сгради. Максималният размер на гранулите на инертния материал е 0,9 mm.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

SANASTOF е продукт на базата на естествена хидравлична вар, каолин, мрамор на прах, избрани силикатни агрегати и леки инертни материали с нисък еластичен модул, оразмерено стабилен. Това е естествен продукт с висока вътрешна способност за дишане, без никакви следи от смоли, разтворители, разредители и радиоизлъчващи агрегати. Продуктът съдържа микрофибри с висока здравина, които осигуряват голяма обемна стабилност. Специалните кухи, заоблени, стабилни по размер, агрегати подсигуряват на шпакловката специални характеристики на топлоизолация, филтриране на потенциално вредни разтворими соли и намаляване на еластичния модул. Гранулометричната крива, фиността на свързващите вещества и някои реологични добавки от естествен произход правят продукта особено гладък във фазата на полагане, дори когато е положен върху повърхности с груби или трудни повърхности. Калибрираните физико-механични характеристики гарантират перфектна съвместимост на различните видове повърхности, особено при традиционните мазилки и хоросани. Съдържанието на микросилиций с позоланова активност, прави шпакловките и изравняванията особено трайни, извършени със SANASTOF, дори в среда на агресивни експозиции.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изсипете около 2/3 от водата за смесване в смесителя. Постепенно добавете SANASTOF и водата, която все още е необходима, като се удължава смесването, докато се получи хомогенна смес, без бучки, с пластична консистенция, лесно обработваема с плоска метална шпатула или мистрия, както по вертикалната, така и по повърхността на тавана. Препоръчва се смесване с бормашина или със смесители с висока ефективност. Необходимата вода за сместа е приблизително 25-28% (6,25 -7 литра D торба от 25 kg). Нанесете с мистрия или острие и завършете с маламашка, гъба или шпатула. Оптимални крайни резултати се получават чрез полагане на SANASTOF на две реце (втората ръка трябва да се положи след подходящо изсушаване на първата). Обработката с шпатулата позволява да се получи ефектът на “антична шпакловка”. Крайната обработка с маламашка подчертава размера на гранулите на продукта. При много неравномерни основи (пукнатини, разлики в дебелината, прекъсване) и при особено тежки условия на работа е препоръчително да се постави мрежа ARMAGLASS 160, устойчива на алкални влакна, между първото и второто покритие (мрежата трябва частично да се потопи върху първото покритие от SANASTOF, докато все още е прясно).

Изсипете около 2/3 от водата за смесване в смесителя. Постепенно добавете SANASTOF и водата, която все още е необходима, като се удължава смесването, докато се получи хомогенна смес, без бучки, с пластична консистенция, лесно обработваема с плоска метална шпатула или мистрия, както по вертикалната, така и по повърхността на тавана. Препоръчва се смесване с бормашина или със смесители с висока ефективност. Необходимата вода за сместа е приблизително 25-28% (6,25 -7 литра D торба от 25 kg). Нанесете с мистрия или острие и завършете с маламашка, гъба или шпатула. Оптимални крайни резултати се получават чрез полагане на SANASTOF на две реце (втората ръка трябва да се положи след подходящо изсушаване на първата). Обработката с шпатулата позволява да се получи ефектът на “антична шпакловка”. Крайната обработка с маламашка подчертава размера на гранулите на продукта. При много неравномерни основи (пукнатини, разлики в дебелината, прекъсване) и при особено тежки условия на работа е препоръчително да се постави мрежа ARMAGLASS 160, устойчива на алкални влакна, между първото и второто покритие (мрежата трябва частично да се потопи върху първото покритие от SANASTOF, докато все още е прясно).

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Продължителното влажно съхнене и подходящата защита на пресните повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър, са от съществено значение за правилното съхнене.

Известно е, че минералните свързващи вещества като въздушна вар и хидравлична вар имат алкален ефект. Поради това се препоръчва да се предпазват очите, да се носят предпазни ръкавици и кожата да се изплакне с вода, в случай на директен контакт, като се използват същите предупреждения, които се използват за обикновените гипсови хоросани.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лесно и бързо нанасяне върху различни повърхности, като например: дишаща шпакловка на стенни облицовки; шпакловане върху модулна външна изолация от дървесни влакна или калциев силикат; изравняване на измазани повърхности; шпакловане на бетонни повърхности; изравняване и шпакловане за реставрации, извършени с циментови хоросани; нанасяне при предимно тънки дебелини (от 1 до 4 mm) с едновременно изравняване на вдлъбнатините, несъвършенствата и т.н. При особено тежки условия на работа е препоръчително да се постави мрежа ARMAGLASS 160, устойчива на алкални влакна, между първото и второто покритие (мрежата трябва частично да се потопи върху първото покритие от SANASTOF, докато все още е прясно). Дишането, съчетано с другите физико – химични характеристики на продукта, прави шпакловката, направена със SANASTOF, идеална подложка за нанасяне на всякакъв вид боя и по-специално минерални бои на основата на калиев силикат или варова мазилка. SANASTOF е шпакловката, която може да диша, с нисък еластичен модул, препоръчителна във всички наши системи за изсушаване, изработени с продуктите: SANATIGH, CALEOSANA, SANAWARME, UNISAN, INTOSANA

Митнически код: 3824 5090

Консумация: 

Приблизително 1 kg/m² SANASTOF за всеки милиметър дебелина, който трябва да се направи (средно 2,5 – 3 kg за всеки квадратен метър).

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Тухли

Опаковки:

 • Торба от 25 kg
 • Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

Приложение:

 • Мистрия
 • Маламашка
 • Машина за измазване
 • Шпатула
 • Гъба

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца

 • Максимален диаметър агрегат: 0,7 mm

 • Смесете с вода: 25 – 28 %

 • Отворено време: > 180 min

 • Температура на приложение: + 6 / +30 °C

 • Налични цветове

  Светлорозово (7.5 YR 8/2 Munsell® Soil Color Графика)

Технически характеристики:

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1015 -18): 0.73 kg•h^0.5/m²

 • Топлинна проводимост: 0.45 W/m*K

 • Свързване с прилепване (UNI EN 1542): 0.84 N/mm²

 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1220 kg/m³

 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): > 3 N/mm²

 • Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): 1.5 N/mm²

 • Въздухопропускливост (UNI EN 1015-19): 13.6 μ

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др. Гладките опори трябва да бъдат превърнати в грапави (грапавост >= 1 mm). В случай, че повърхността, след почистване и втвърдяване, е все още прахообразна и чуплива, изсушете напълно несвързаните части с шпакла-четка или подпомагайки операцията по отстраняване с хидроизмиване, след това консолидирайте опората чрез импрегниране с водна емулсия PROTECH FIX AC положена с две обилни ръце, вторият слой непосредствено преди полагането на SANASTOF с техниката на “пресен върху пресен” (консумацията на PROTECH FIX AC за тази операция по запълване е между 120 и 250 g/m2). Намокрете подходящо повърхността с вода преди приложение, като тази операция се предвижда и повтаря няколко пъти в случай на много порести и абсорбиращи опори или при наличие на горещ и сух климат.