Menu Close

OSMOCEM SCK – Едно-компонентна циментова хидроизолация

Еxclusive representative of  

Едно-компонентна циментова хидроизолация с активни кристални агенти 

  • бетонни наземни работи

  • подземни помещения и конструкции

  • тунели

  • галерии

  • хидравлични и инфраструктурни работи

  • канализационни системи

  • водни канали

  • язовири

  • басейни

  • тръбопроводи