Menu Close

OSMOCEM SCK

Еxclusive representative of  

Циментова хидроизолация с активни кристални агенти 

 • бетонни наземни работи

 • подземни помещения и конструкции

 • тунели

 • галерии

 • хидравлични и инфраструктурни работи

 • канализационни системи

 • водни канали

 • язовири

 • басейни

 • тръбопроводи

ОПИСАНИЕ:

OSMOCEM SCK е едно-компонентна циментова хидроизолация, подсилена с фибри, на основата на хидравлични свързващи вещества, суперпоцоланови пълнители, избрани фини инертни материали и кристализиращи реактивни агенти, които спомагат за проникването на съединението в повърхността. Идеален за изработване на защитни и водоустойчиви покрития с малка дебелина (от 4 до 10 mm), с високо прилепващи свойства при обратна тяга. Специфичната формулировка прави този продукт идеален за покрития в агресивна среда в контакт с хлориди и сулфати (канализационни системи).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

OSMOCEM SCK се характеризира с бързо втвърдяване дори при ниски температури (дори близо до 0°C), отлична устойчивост на цикли на замръзване-размръзване и значителна устойчивост на хидростатично налягане, дори и в отрицателната фаза (обратна тяга). Благодарение на специфичния кристализиращ агент, към който се добавя, той има и силна тенденция за самолечение в случай на поява на пукнатини, както и забележително сцепление към повърхността, поради проникващата му характеристика (осмотично кристализиране).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За приготвянето на готов хоросан, излейте около 2/3 от предвидената вода за смесване във включения смесител, добавете постепенно съдържанието на пакета OSMOCEM SCK и накрая останалата вода; удължете смесването до получаване на хомогенна смес без бучки. След завършване на смесването, изчакайте няколко минути, преди да положите продукта. Може да се прилага както ръчно (мистрия и маламашка), така и чрез специално оборудване за изпомпване, с техниката сприц-бетон, дори ситно напръскан.

При хидроизолация в тунели и галерии, хоросанът OSMOCEM SCK може да се използва като водонепропусклив слой между два  пласта сприц-бетон.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на  ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както инструкциите и препоръките за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. Всички отчетени технически данни и резултати са резултат от лабораторни тестове, провеждани в контролирана среда и по този начин могат да бъдат подложени на промяна във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. Желаещите да използват продукта са длъжни да определят преди употреба дали същия е подходящ за предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

По отношение на бетонни наземни работи, подземни помещения и конструкции, тунели, хидравлични и инфраструктурни работи и канализационни системи, съединението OSMOCEM SCK е идеално за покрития с малка дебелина, при условие че повърхностите са достатъчно порести и абсорбиращи и нямат повърхностна хидроизолация и/или водоустойчива обработка, както химическа (силоксани, епоксидни, полиуретани и др.), така и естествена (восъчна). Устойчив, както за хидроизолация при положителна тяга, така и за отрицателна тяга (насрещна тяга).

Митнически код: 3824 5090

Консумация:

Приблизително 1,7 kg/m² OSMOCEM SCK за всеки милиметър дебелина, който трябва да се осъществи.

Позволени повърхности: 

 •    Бетон
 • Сглобяем бетон
 • Тухли
 • Смесени зидарии
 • Зидарии с кухи тухли
 • Каменна зидария
 • Скалисти стени

Опаковки:

 • Торба от 25 kg

Приложение:

 • Мистрия
 • Маламашка
 • Машина за бетон
 • Шпатула
 • Безвъздушно пулверизиране с ниско налягане

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 2.0 mm

 • Незапалим
 • Подходящ за контакт с питейна вода
 • Годност на съда: 45 min

 • Смесете с вода: 16-18 %

 • специфично тегло: 1.9 kg/dm³

 • Препоръчителна  минимална дебелина: 4 mm

 • Препоръчителна максимална дебелина: 20 mm

 • Налчни цветове: сив
 •  

Технически характеристики: 

 • Прилепване към подпората: 2.2 N/mm²

 • Капилярна абсорбция: 0.17 kg•h^0.5/m²

 • Термичната съвместимост (UNI EN 13687 -1): 2.18 MPa

 • Съдържание на хлориди: <0.01 %

 • Хидроизолация Darcy: <1×10⁻¹⁰ cm/s

 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 2.2 N/mm²

 • Еластичен модул (EN 13412): > 21000 N/mm²
 • Проникване на вода след капилярна абсорбция (UNI EN 2.2 mm 1015-18):

 • Дълбочина на проникване на вода (UNI EN 12390 -8): 40 mm

 • Устойчив на химични агенти Устойчив на сулфати pH: 4.5 

 • Устойчивост на компресия след 28 дни (UNI EN 1015/-11): > 50 N/mm²

 • Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): > 6 N/mm²

 • Устойчивост на тежки химични атаки (UNI EN 13529): клас II
 • Устойчивост на приплъзване (UNI EN 13036 -4): 65.0

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите, подложени на интервенция, трябва да бъдат здрави, компактни и чисти. Внимателно отстранете замърсяването и всяко замърсяващо вещество, като премахнете слоевете, които не са прилепнали добре, които са нестабилни и не са с подходяща устойчивост.

Повърхностите на нанасяне трябва да бъдат обилно и хомогенно навлажнени преди нанасянето, като същевременно се избягва наличието на задържане на вода по повърхността.