Menu Close

OSMOCEM N – Едно-компонентна циментова хидроизолация

Еxclusive representative of  

Едно-компонентна осмотична циментова хидроизолация

  • асансьорни шахти

  • мазета

  • противопожарни вани

  • резервоари за съхранение на питейна вода

  • канализации

  • тунели

  • гаражи

  • мостове

  • резервоари

  • фундаменти