Menu Close

OSMOCEM N

Еxclusive representative of  

Едно-компонентна осмотична циментова хидроизолация

 • асансьорни шахти

 • мазета

 • противопожарни вани

 • резервоари за съхранение на питейна вода

 • канализации

 • тунели

 • гаражи

 • мостове

 • резервоари

 • фундаменти

ОПИСАНИЕ: 

OSMOCEM N е циментово съединение, към което се добавя единствено вода, на осмотично хидронепропускливо покритие, способно да създаде хоризонтални и вертикални бариери срещу проникване на вода, дори при условия на отрицателна хидростатична тяга. Лесно и бързо приложение. Отлично слепване към основата. Висока степен на непропускливост към вода, както с отрицателно, така и с положително налягане. Дишане на водна пара. Типичните приложения включват хидроизолация на: подземни помещения, асансьорни отделения, гаражи, мазета, вани, подове, зидария по земята и извън нея.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Действието на активните компоненти и слепващите продукти на OSMOCEM N насища при реакция капилярите на опората, като формира една сложна система от гел и стабилни кристали, която определя най-добрата хидроизолация, ефективна също така при условия на отрицателна хидростатична тяга, без да се засяга дишането на стените. След като се втвърди, OSMOCEM N генерира очевиден ефект на повърхностна непромукаемост (капков ефект), който се постига и в условия на висока относителна влажност на средата.
OSMOCEM N е съвместим с хранителни вещества: той е получил сертификат за годност за съхраняване на хранителни вещества и питейна вода съгласно Директива 89/93/CE (сертификат, получен на 30.01.2015 г. в Лаборатория Cogesur – Bureau Veritas del Puerto de Santa Maria, Испания).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поставя в машината за смесване около 2/3 от водата за смесване, добавете OSMOCEM N и останалата вода; продължете смесването, докато се получи хомогенна смес без бучки. Водата за смесване трябва да бъде около 19 -20% (за работа с шпатула) или 21 -22% (за работа с четка с дълги косми). След завършване на смесването, изчакайте няколко минути, преди да положите продукта. Ако се полага с четка, минете две или повече кръстосани ръце. Въпреки, че не е специфичен продукт за шпакловки с дебелина, той все пак може да се използва за такива цели. В такива случаи трябва да се използва мрежа от фибростъкло ARMAGLASS 160.
В подземни помещения със слаба вентилация, за да се избегне кондензация на вода по повърхности, третирани с OSMOCEM N, се препоръчва цикълът да приключи с най-малко 1 cm обезвлажняваща мазилка от типа: SANATIGH, CALEOSANA, UNISAN (за да се осигури оптимално захващане на обезвлажняващата мазилка, тя трябва да се положи върху втората ръка на OSMOCEM N докато все още е пресен).
Повърхностите, обработени с OSMOCEM N, които трябва да бъдат подложени на цикъл на боядисване, трябва винаги да бъдат третирани предварително с акрилни грундове от типа PROTECH FIX ACS.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.
Спазвайте правилата за полагане, които обикновено се прилагат за обработки с малка дебелина въз основа на хидравлични свързващи вещества: не полагайте, ако се очаква дъжд преди втвърдяване на продукта (около 4 -5 часа след края на полагането); през лятото избягвайте нанасяне върху повърхности, пряко изложени на слънце в централните часове на деня или полагане при особено сухо и ветровито време; през зимата да не се полага при температури под 5°C или ако се очаква рязък спад на температурата с риск от температури, близки до или под нулата.

ПРОЛОЖЕНИЯ: 

Хидроизолация на твърди бетонни конструкции. Хидроизолация на зидария и строителни дейности под земното равнище, подлежащи на просмукване на вода от почвите. Асансьори, мазета, противопожарни вани, резервоари за съхранение на питейна вода, канализации, тунели, гаражи, мостове, резервоари. Възстановителни връзки върху твърди бетонни конструкции, твърда връзка между плочи и стоманобетонни стени, надземни зидарии, подложени на просмуквания и импрегниране, дължащи се на дъждовна вода. Опорите трябва да бъдат достатъчно порести, абсорбиращи и без всякаква хидроизолация и/или водоустойчива повърхностна обработка, както химическа (силоксани, епоксидни, полиуретанови и др.), така и естествена (восъчна).

Митнически код : 3824 5090

Консумация: Приблизително 1,7 kg/m² OSMOCEM N за всеки милиметър дебелина, който трябва да се осъществи.

Позволени повърхности: 

• Бетон
• Сглобяем бетон
• Фиброцимент
• Тухли
• Смесени зидарии
• Каменна зидария
• Скалисти стени

Опаковки:

– Торба от 25 kg

Приложение:

– Маламашка
– Машина за мазане
– Четка
– Шпатула
– Пръскане

Основни характеристики: 

 • Нанесете на две ръце
 • Срок на съхранение: 12 месеца
 • Максимален диаметър агрегат: 0.7 mm
 • Без разтворител
 • Подходящ за контакт с питейна вода
 • Смесете с вода: 19-22 %
 • Годност на съда: 60 min
 • Препоръчителна минимална дебелина: 1.5 mm
 • Препоръчителна максимална дебелина: 5mm
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Налични цветове: Бял / Сив

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция (UNI EN 1015 -18): 0.08 kg•h^0.5/m²
 • Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 2.6 N/mm²
 • Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1930 kg/m³
 • Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): > 20 N/mm²
 • Време на захващане (Vicat – край на настройката): 3 h

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, хидроизолационни обработки като цяло и т.н., хидропромити с водна струя под налягане и подходящо наситени до достигане на състояние на “насищане при суха повърхност”. Всяко структурно възстановяване или превантивни запълвания, трябва да се извършват с помощта на строителни хоросани като REPAR TIX, REPAR TIX SPEEDY HP, REPAR TIX HG или двукомпонентни хоросани от линията REPAR. Инфилтрациите или навлизането на вода под налягане, трябва да бъдат запечатани с помощта на хоросан с бързо втвърдяване OSMOCEM QUICK.